Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biobudownictwo w Polsce

Biobudownictwo w Polsce

Kierunek, w którym od dawna zmierza budownictwo na światowym rynku to ekologia. Głównym celem tego trendu jest zmniejszenie wpływu wywieranego na zdrowie człowieka oraz otaczające środowisko naturalne. Budownictwo ekologiczne to przede wszystkim zdrowe materiały oraz energooszczędność. W związku z tym ogromną rolę na tym polu odgrywa energia odnawialna, racjonalna eksploatacja budynków oraz materiały o dużej trwałości. Aby dom był w pełni bio, należy również zwrócić uwagę na redukcję ilości powstających odpadów, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji obiektów. Ważne jest ponadto ograniczenie wodo- i materiałochłonności. Aktualnie w Polsce obserwujemy  powolny rozwój tego typu budownictwa.

BANER MOBILEB1
Reklama

Interesującą branżą, w której zasady zrównoważonego rozwoju zaczynają odgrywać coraz większą rolę, jest branża budowlana. Powstają coraz liczniejsze grupy oraz fora poświęcone tak zwanemu budownictwu naturalnemu (biobudownictwu). Na całym świecie już od lat 90. powstają obiekty, które przyczyniają się do redukcji ilości energii pierwotnej jaka konieczna jest mieszkańcom do funkcjonowania. Energooszczędne domy stawiane są zwykle z lokalnych surowców naturalnych i wyposażone w systemy wykorzystania wody szarej i deszczówki. W Polsce rozwój biobudownictwa był jednak hamowany, głównie z uwagi na kwestie ekonomiczne i brak zaufania dla nowych technologii. Na szczęście w ostatnich latach wzrasta poziom świadomości naszego społeczeństwa i coraz częściej decydujemy się na rozwiązania przyjazne środowisku.

W dalszym ciągu jednak główną przeszkodą wydaje się być cena, a niestety wciąż brakuje odpowiedniego systemu wsparcia. Należy jednak zdać sobie sprawę, że na etapie eksploatacji budynki ekologiczne są znacznie tańsze niż te budowane w tradycyjny sposób (murowane), a wybierając do budowy takie materiały jak słoma i glina może się okazać, że finalna kwota inwestycji pozytywnie nas zaskoczy. Inne naturalne materiały do budowy takiego obiektu między innymi słoma, glina, kamień polny, drewno osikowe czy żerdzie. Samo ich pozyskiwanie w okolicy miejsca budowy nie wymaga stosowania wysokotemperaturowych oraz skomplikowanych procesów, co wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz pozostałych szkodliwych substancji w stosunku do budownictwa konwencjonalnego.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Ponadto ogromną zaletą budynków z prasowanej słomy oraz gliny jest to, że są one trwałe, solidne i niepalne. Co więcej, egzystowanie w tego typu domu posiada wyjątkowe walory zdrowotne, panuje w nich optymalny mikroklimat, na który wpływa wysoka zdolność oddawania i pochłaniania pary wodnej oraz paroprzepuszczalności słomy i gliny. Dzięki temu zapewnione jest naturalne oddychanie budynku. Stosowane materiały są antyalergiczne i nietoksyczne, a przez to przyjazne człowiekowi oraz środowisku. Niezwykle ważną rolę odgrywa w nich również tynk gliniany o właściwościach oczyszczających powietrze oraz neutralizujących dym nikotynowy. Stosowane materiały przyczyniają się również do hamowania rozwoju bakterii i pleśni na ścianach. Po zakończeniu eksploatacji wiele elementów budynku ulega biodegradacji, nie stając się kłopotliwym odpadem.

Wbrew pozorom nowoczesne budynki w technologii bio posiadają także walory estetyczne. Choć podobno o gustach się nie dyskutuje, to przecież sam inwestor decyduje o wyborze projektu, którego wygląd w niewielkim stopniu determinują przepisy prawne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2014). Jest to pewnego rodzaju ograniczenie, gdyż, zgodnie z zapisami, budynek taki powinien się charakteryzować prostą bryłą w postaci sześcianu, a powierzchnie okien od północnej strony muszą być ograniczone, bezwzględnie zabrania się również łączenia balkonów z konstrukcją budynku.  Wszystko to, aby zagwarantować energooszczędność obiektu na wymaganym  poziomie.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Oczywiście aktualnie dostępne rozwiązania technologiczne dają możliwość zaprojektowania budynku o wysokiej energooszczędności w dowolnym kształcie i rozbudowanej formie, jednak koszt związany z zapewnieniem odpowiedniego poziomu tego parametru będzie wysoki. Dlatego, aby zapewnić optymalne koszty budowy i późniejszego użytkowania zaleca się dom parterowy z użytkowym poddaszem. Takie budynki posiadają bardziej zwartą bryłę oraz mniejszą powierzchnię ścian zewnętrznych niż dom parterowy. Należy ponadto pamiętać, że sam projekt architektoniczny to nie wszystko. Aby uzyskać w pełni ekologiczny dom trzeba zwrócić uwagę na gospodarkę odpadami podczas budowy i eksploatacji, a także zaopatrzyć budynek w systemy wykorzystujące energię odnawialną oraz wodo- i materiałooszczędne.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.