Bociany coraz mniej tolerowane w Polsce?

Bociany wywołują wiele pozytywnych skojarzeń – są symbolem szczęścia, dostatku i potomstwa. Ostatnie badania pokazują jednak, że dla coraz większej grupy osób ich obecność jest uciążliwa i kłopotliwa.

Obecność bocianów u jednych wywołuje uśmiech na twarzy, a dla innych jest uciążliwa. Ludziom zaczynają przeszkadzać ich gniazda, które budowane na kominach domów stanowią zagrożenie. Według ornitologów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) negatywne podejście jest efektem zmiany pokoleniowej i migracji ludzi, którzy uciekają z miasta do wsi wraz z mniej “tolerancyjnym podejściem” do bardzo bliskiej obecności natury. Obecność bociana to bowiem również za ciężkie na komin lub dach gniazdo, czy odchody ptaków widoczne w przydomowym obejściu. Dlatego ornitolodzy z PTOP prowadzą od 3 lat projekt mający na celu łagodzenie konfliktu między człowiekiem i przyrodą, prowadząc m.in. akcje edukacyjne przybliżające codzienne zwyczaje ptaków.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z kolei wyniki badań przeprowadzonych przez dr. hab. Andrzeja Wuczyńskiego z Instytutu Ochrony Przyrody PAN pokazują zupełnie inny stosunek do bocianów – większość ankietowanych uważa, że bocian to ptak pożyteczny, ozdobna gospodarstwa i symbol szczęścia.

Bociany pełnią ważną funkcję w naszej kulturze, folklorze, a także w środowisku. Są one dobrymi bioindykatorami – wskaźnikiem jakości środowiska. Na obszarach ich występowania stwierdza się większą różnorodność lęgowych gatunków ptaków. Widoczne jest to także w samych gniazdach, w których można spotkać kręgowce, bezkręgowce, rośliny i grzyby, a także m.in. mrówki, osy, próchnojady, szczury czy sowy. Z jednej strony ludzie są coraz mniej tolerancyjni na zbyt bliską obecność natury, a z drugiej ciekawość budzi zachowanie dzikich zwierząt, co przejawia się w ich “podglądaniu”. Dowodem na to jest rosnąca liczba kamer internetowych przy bocianich gniazdach – w Europie jest ich ponad 500 sztuk.

Mimo wszystko bocian nadal jest uznawany m.in. za symbol wierności małżeńskiej. Wzięło się to, dlatego że ptaki te są bardzo wierne i do zdrad między nimi dochodzi bardzo rzadko. Poza tym widok bociana w locie oznacza szczęście. A jeżeli jest w pozycji stojącej na gnieździe lub na łące – problemy. A bocian, który usiądzie na dachu domu, zwiastuje rychłe powiększenie się rodziny.