1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Chain4Energy – blockchain w odnawialnych źródłach energii. Technologia przyszłości?

Chain4Energy – blockchain w odnawialnych źródłach energii. Technologia przyszłości?

Kryptowaluty i zielona energia? Polski projekt sprawia, że to połączenie staje się rzeczywistością. Chain4energy to pierwsza na świecie sieć blockchain w odnawialnych źródłach energii. Jak działa ta technologia?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Blockchain w odnawialnych źródłach energii

Blockchain to rodzaj nowej technologii, która została wykorzystana w wielu branżach. Jest to zdecentralizowana i zaszyfrowana cyfrowa księga, która służy do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. To niezmienialny, współużytkowany rejestr, który upraszcza proces rejestrowania transakcji i śledzenia zasobów w sieci biznesowej.

Blockchain może być wykorzystywany do obsługi różnych transakcji, bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału instytucji zaufania publicznego. Jedną z wielu branż, które dostrzegły potencjał tej technologii, jest branża energetyczna. Blockchain doskonale nadaje się do rozliczania transakcji kupna-sprzedaży energii zachodzącymi pomiędzy jej małymi producentami. 

Technologia blockchain w OZE

Projekt realizowany pod nazwą „Chain4Energy” składa się z trzech etapów rozwoju. Partnerstwo strategiczne z firmą Hymon ma umożliwić opracowanie rozwiązań blockchain do zarządzania energią, składających się z instalacji paneli fotowoltaicznych, monitoringu systemu PV oraz certyfikacji energii odnawialnej.

W pierwszym etapie stworzona platforma będzie umożliwiała obsługę klientów Hymon. Obejmie takie kwestie jak podpisywanie i rozliczanie umów, zawierać będzie także historię rozliczeń. Platforma umożliwi automatyzację procesów zgodnie z nową regulacją, ale także pomiar produkcji, zużycia oraz magazynowania energii wytworzonej dzięki OZE.

Etap drugi zakłada powstanie sieci “Blockchain proof of Green Energy”, który pozwoli m.in. na: tokenizację produkcji energii, tworzenie społeczności energetycznych, czy finansowanie budowy instalacji i farm PV. Dzięki posiadanym tokenom energii użytkownicy będą mogli, np. ładować samochody elektryczne.

W trzecim, ostatnim etapie, projekt „Chain4Energy” powiększy się o pełny ekosystem sieci “Blockchain proof of Green Energy”, co umożliwi obsługę portfela dla tokenów energii, a także staking&farming tokenów.

Projekt zapewni benefity dla wytwórców energii, a nie dla tych, którzy ją zużywają. Nagrody za wytwarzanie energii przyczynią się pozytywnie do wzrostu popularyzacji rozwiązań OZE i redukcji CO2 Ma to za zadanie wspierać wytwórców zielonej energii, co pozytywnie wpłynie na małych producentów – właścicieli PV, farm i magazynów.

Źródło: mat.prasowe, chain4.energy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.