Chiny zwiększają moc produkcyjną OZE

Odnawialne źródła energii odpowiadają za ponad 38% całkowitej mocy produkcyjnej energii w Chinach. Farmy wiatrowe w niektórych regionach nie osiągają jednak mocy spełniającej oczekiwania.

Z najnowszego raportu National Energy Administration (NEA) wynika, że potencjał odnawialnej energii w Chinach wzrósł w 2018 roku o 12% w porównaniu z poprzednim rokiem. Kraj nadal realizuje nowe projekty, pomimo obaw dotyczących zdolności przesyłowych i rosnących zaległości w płatnościach z tytułu dotacji.

Chiny agresywnie promują energię odnawialną w ramach “rewolucji energetycznej”, mającej na celu złagodzenie zależności od węgla, który jest głównym źródłem zanieczyszczenia i emisji gazów cieplarnianych powodujących globalne ocieplenie. Całkowita moc chińskich instalacji OZE, na które składają instalacje korzystające z energii wodnej i biomasy oraz energii słonecznej i wiatrowej, wzrosła do końca ubiegłego roku do 728 gigawatów. Stanowiło to 38,3% całkowitej mocy elektrowni w Chinach, co przełożyło się na wzrost o 1,7 punktu procentowego w skali roku i około 7 punktów procentowych w odniesieniu do 2015 roku.

Jak podaje NEA, w 2018 roku Chiny podłączyły do ​​swojej sieci kolejne 20,59 GW nowych mocy wiatrowych. Nowe instalacje słoneczne osiągnęły 44,3 GW. Chiny ukończyły także budowę elektrowni hydroenergetycznych o mocy 8,54 GW, głównie w południowo-zachodniej części kraju. Całkowita moc tego typu elektrowni wynosiła na koniec roku 352 GW.

Chiny próbowały ponadto zmienić “rytm” budowy energii odnawialnej, aby dać operatorom sieci czas na zwiększenie zdolności przesyłowych i zapewnienie, że czyste wytwarzanie energii elektrycznej nie zostanie zmarnowane.

Li Chuangjun, zastępca szefa nowej sekcji energetycznej NEA, powiedział, że ogólny wskaźnik odpadów w sektorze energii wiatrowej spadł w ubiegłym roku do 7%, co stanowi spadek o 5 punktów procentowych w ciągu roku. Jednak główne regiony Xinjiang i Gansu w zakresie wytwarzania energii wiatrowej na dalekim północnym zachodzie nadal nie osiągnęły w udziału sięgającego 20% ogólnej mocy.

Chińska “rewolucja energetyczna” objęła również instalację nowej technologii kontroli emisji w elektrowniach węglowych, które nadal są dominującą formą energii w Chinach. Około 810 GW, czyli 80% mocy produkcyjnej węgla w Chinach wykorzystywało do końca 2018 roku technologię “ultra niskiej emisji”.