Ciechanów otrzyma osiem milionów złotych na OZE

Władze województwa mazowieckiego postanowiły zainwestować około ośmiu milionów złotych w rozwój energetyki odnawialnej w subregionie ciechanowskim. Pieniądze maja zostać wykorzystane na dofinansowanie paneli PV, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Środki będą pochodzić z dofinansowania z RPO WM 2014–2020.

Projekt będzie realizowany w Ciechanowie i gminach: Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo. Instalacja systemów OZE w tym regionie ma pomóc w poprawie jakości powietrza oraz pozwolić na redukcję kosztów utrzymania gospodarstw domowych w tym regionie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W ramach projektu zakupionych i zainstalowanych zostanie 340 systemów fotowoltaicznych, 127 zestawów kolektorów słonecznych oraz 88 pompy ciepła do wody użytkowej w budynkach prywatnych. Instalacje dachowe mają być montowane na budynkach, w których nie wykorzystano azbestu, lub bezpośrednio na gruncie.

Dla samorządu województwa najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznego bytu mieszkańcom Mazowsza. Dlatego stawiamy na gospodarkę niskowęglową. Zakłada ona zepchnięcie na dalszy plan paliw kopalnych na rzecz czystych i bezpiecznych metod pozyskiwania energii, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców” – tłumaczy Adam Struzik.

Ponadto w ramach programu mają zostać zainstalowane instalacje PV na budynkach użyteczności publicznej prowadzących działalność administracyjną, edukacyjną, sportową, społeczną bądź komunalną. W Ciechanowie stanie też ładowarka do samochodów elektrycznych.

źródło: wnp.pl