Co jest niezbędne do ukończenia szkoły? Na Filipinach jednym z warunków jest posadzenie 10 drzew

Wprowadzone na Filipinach prawo wymaga, aby uczniowie i studenci przed zakończeniem swojej edukacji posadzili co najmniej 10 drzew. Sadzonki muszą być dopasowane do wymagań danej gleby oraz współgrać z klimatem i otoczeniem.

Projekt ustawy o numerze 8728, której pełna nazwa brzmi Graduation Legacy for the Environment Act, został zatwierdzony przez filipińską Izbę Reprezentantów. Inicjatorem akcji jest Gary Alejano, przedstawiciel partii MAGDALO. Zgodnie z projektem obowiązek posadzenia 10 drzew będą musieli spełnić zarówno uczniowie kończący naukę w szkołach, jak i studenci finalizujący zdobywanie wiedzy na uczelniach wyższych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Przy ponad 12 milionach studentów kończących szkołę podstawową i prawie pięciu milionach absolwentów szkół średnich i prawie 500 tys. absolwentów szkół wyższych każdego roku ta inicjatywa, jeśli zostanie właściwie wdrożona, zapewni sadzenie co najmniej 175 milionów nowych drzew każdego roku. W ciągu jednej generacji można posadzić nie mniej niż 525 miliardów w ramach tej inicjatywy (…). Nawet przy współczynniku przeżycia wynoszącym zaledwie 10% oznaczałoby to dodatkowe 525 milionów drzew, które byłyby dostępne dla młodzieży, gdy obejmą oni przywództwo w przyszłościpodkreślił Gary Alejano, inicjator wprowadzenia powyższej ustawy, którego wypowiedź przywołał portal cnnphilippines.com. 

Drzewa mogą być sadzone na obszarach miejskich podlegających planowi zazielenienia, terenach leśnych, obszarach chronionych, opuszczonych terenach górniczych, rezerwatach należących do rdzennej ludności oraz pozostałych, odpowiednich terenach. Gatunki sadzonych drzew powinny być dopasowane do wymagań gleby, a także muszą współgrać z klimatem oraz otoczeniem, w którym będą wzrastać. Szczególnie preferowane jest sadzenie rodzimych gatunków drzew, wzbogacających lokalną florę. 

Akcję wdrożą Departament Edukacji i Komisja Szkolnictwa Wyższego. Do współpracy zobligowano również m.in. Departament Rolnictwa, Krajową Komisję ds. Ludów Tubylczych, a także inne agencje rządowe. Instytucje te będą odpowiedzialne za produkcję sadzonek, przygotowywanie gruntów pod przyszłe plantacje, dobór odpowiednich terenów do nasadzeń, a także monitorowanie przebiegu całej inicjatywy. 

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl, cnnphilippines.com