Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Recykling – co to jest?

Recykling – co to jest?

Z danych GUS wynika, że przeciętny mieszkaniec Polski generuje ponad 330 kg śmieci. W 2019 roku na składowiska trafiło 43% odpadów, a do recyklingu 25%. W obliczu tych danych ważne jest ograniczanie nadmiernej konsumpcji, która prowadzi do wytwarzania odpadów. Drugą istotną kwestią jest też właściwy recykling. W Światowym Dniu Recyklingu przyglądamy się bliżej samemu pojęciu.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Recykling – na czym polega?

Recykling to nic innego jak ponowne wykorzystanie odpadów, włączenie ich do obiegu. Według definicji Słownika Języka Polskiego to wykorzystanie odpadów technologicznych i surowców wtórnych w przemyśle. Nie o same śmieci w tym procesie chodzi, ale substancje lub materiały w nich zawarte. To one mogą posłużyć do wytworzenia nowego produktu. W idealnym scenariuszu dany surowiec jest odzyskiwany wielokrotnie. Po co to wszystko? Dla dobra nas i planety. Celem recyklingu jest ochrona złóż naturalnych, oszczędność energii i zmniejszenie ilości śmieci. Ważnym aspektem jest też obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Ale żeby tak się stało, nasze śmieci muszą zostać odpowiednio posegregowane. Tylko wtedy mogą trafić do ponownego wykorzystania. Takie surowce przeznaczone do ponownego wykorzystania należy umieścić w odpowiednim pojemniku.

Pojemnik żółty – plastik
Pojemnik niebieski – papier i tektura
Pojemnik zielony – szkło
Pojemnik żółty – metal
Pojemnik brązowy – bio

Rodzaje recyklingu

Recykling to ponownie wykorzystanie odpadów, ale ze względu na sposób obróbki oraz zastosowania dzielimy go na poszczególne rodzaje.

Recykling energetyczny (termiczny) – polega na spalaniu odpadów w celu pozyskania energii.
Recykling surowcowy – polega na przetworzeniu odpadów do ich pierwotnej, surowcowej postaci i ponownym wykorzystaniu ich do produkcji danego przedmiotu.
Recykling chemiczny – polega na chemicznym rozkładzie odpadów, z których powstają produkty o innych właściwościach fizykochemicznych
Recykling materiałowy – polega na ponownym przetworzeniu odpadów w tworzywa o wartości użytkowej.
Recykling organiczny (kompostowanie) – polega rozkładzie odpadów biodegradowalnych przy pomocy mikroorganizmów. W wyniku procesu powstaje kompost, metan lub materia organiczna.

Jeśli chodzi o zastosowanie recyklingu, można wyróżnić trzy procesy. Ponowne użytkowanie, w którym pozyskujemy odpady, aby ponownie wprowadzić je do produkcji. Ponowne zastosowanie, w którym odpady wykorzystujemy ponownie przy niedużym nakładzie pracy (butelki zwrotne). Dalsze zastosowanie, w którym po obróbce biologicznej, chemicznej lub fizycznej powstają nowe produkty.

Etapy recyklingu – jak przebiegają? 

Na początek prawidłowa segregacja, o której piszemy powyżej. Kolejne trzy etapy to rozdrabnianie, mycie i wytłaczanie.

Rozdrabnianie – wielkość i formy odpadów są bardzo różne, więc zanim zostaną poddane dalszej obróbce, przechodzą fazę rozdrobnienia. Odbywa się to w specjalnych młynach wyposażonych w noże tnące oraz sita separujące odpady o wymaganej wielkości. Dodatkowo rozdrobnienie ułatwia ich transport.

Mycie – odpady ze szkła i tworzyw sztucznych są myte w specjalnych wannach z użyciem specjalnych środków czyszczących. Później są osuszane. Dlatego nie musisz myć słoika czy opakowania po jogurcie przed wrzuceniem go do kosza!

Wytłaczanie – to moment, w którym powstaje produkt końcowy. Nadawany jest mu odpowiedni kształt czy też kolor. Unsplash


źródło: samorzad.pap.pl/, poradnikprzedsiebiorcy.pl, teraz-srodowisko.pl/

fot. główne: Sigmund/Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.