Czy fotowoltaika pomaga żółwiom pustynnym?

First Solar, amerykański producent modułów fotowoltaicznych i deweloper projektów PV, poinformował o nietypowych badaniach dotyczących wpływu farm fotowoltaicznych na życie zwierząt w Kalifornii. Na technologii skorzystały żółwie pustynne.

Przedstawiciele First Solar poinformowali, że w pobliżu wybudowanych w Kalifornii farm fotowoltaicznych zauważono przyrost siedlisk zwierząt. Okazało się, że farma pozytywnie zmienia mikroklimat tego miejsca.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pozytywny wpływ farmy fotowoltaicznej na mikroklimat

Według Dale’a Devitta, naukowca badającego kondycję gleby i stan wód na Uniwersytecie Newada, farmy fotowoltaiczne wpływają na lepszy wzrost roślin, które są niezbędne do życia żółwiom pustynnym (Gopherus agassizii). Zainteresowani tematem naukowcy zaczęli dodatkowo sadzić i przez trzy miesiące nawadniać rośliny w pobliżu farm, obserwując ich rozwój.

Stwierdzono, że farmy poprawiają mikroklimat, co jest korzystne dla krzewów kreozotowych i innych roślin pustynnych (np. Amrosia dumosa). Takiego zjawiska nie zauważono w miejscach, gdzie nie było instalacji. – Wstępne wyniki pokazują, że warunki panujące przy instalacji fotowoltaicznej są mniej stresujące dla roślin (…) – stwierdził Devitt.

Naukowcy wszczepili żółwiom nadajniki, które pozwoliły na śledzenie ich wędrówek. Dzięki temu sprawniej zaprojektowano otwory w ogrodzeniach farm fotowoltaicznych i tym samym ułatwiono zwierzętom poruszanie się.

Instalacje mogą więc być korzystne nie tylko z perspektywy energetyki, ale także zróżnicowania gatunkowego i ochrony zagrożonych zwierząt.