Czy spalanie mieszanych śmieci wypiera ideę recyklingu w UE?

Czy spalanie mieszanych śmieci wypiera ideę recyklingu w UE?

Na początku maja br. przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych oraz sektora recyklingu, chemii, leśnictwa i biomasy zwrócili się z wezwaniem do decydentów Unii Europejskiej o przeanalizowanie spalania odpadów nierecyklingowanych. Obecnie na terenie UE panuje trend palenia śmieci, który podważa w pewnym sensie ideę recyklingu. Po co sortować i oddawać do powtórnego użycia, skoro i tak wszystko można taniej spalić? Winne są temu subsydia, które powodują, że palenie śmieci jest szybsze i tańsze.

W swoim apelu koalicja organizacji wzywa także do stopniowego wycofywania programów wsparcia dla spalania odpadów mieszanych, które nie powinny być uwzględniane w realizacji celów UE w zakresie energii odnawialnej do 2030 roku. Dotacje europejskie kierowane do sektora „spalania śmieci mieszanych” zdecydowanie zniechęcają do stałej segregacji przedmiotów organicznych oraz innych surowców wtórnych, na które otrzymuje się mniejsze dotacje lub żadnych dotacji. Sygnatariusze w liście zauważają, że taki stan rzeczy tylko zakłóca rynek odpadów, a to nie jest celem Unii Europejskiej.

Rosnąca tendencja w zakresie spalania odpadów dla celów energetycznych podważa europejskie wysiłki związane z recyklingiem. Śmieci kieruje się do pieców do spalania zamiast ponownego użycia lub recyklingu.

Przedstawiciele przemysłu waste-to-energy zauważają, że spalanie może odgrywać ważną rolę w odzyskiwaniu energii z odpadów, których nie można poddać recyklingowi, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Obecnie dostępne są nowoczesne technologie, które rozwiązują problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza związane ze spalaniem, co jest lepszą opcją niż ich składowanie.

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii „potrzebuje zabezpieczenia, aby zagwarantować, że dotacje są projektowane w sposób, który nie zakłóca rynku surowców”, powiedział Sylvain Lhôte, dyrektor generalny Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI), który był jednym z sygnatariuszy listu.

„Wspieranie spalania odpadów ma również negatywne skutki, ponieważ czyni go bardziej atrakcyjnym niż spalanie drewna czy biomasy”, powiedział Janek Vahk, z Zero Waste Europe – ekologicznej organizacji pozarządowej.

W 2015 roku Komisja rozpoczęła inicjatywę dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, zatytułowaną „Cloosing the loop”. Jej celem było zminimalizowanie strat i zwiększenie wartości produktów i zasobów.

Opracowano hierarchię postępowania z odpadami, w której na szczycie znajdują się redukcja śmieci oraz ponowne wykorzystanie i recykling odpadów. Śmieci, które nie mogą być poddane recyklingowi lub kompostowaniu, powinny trafić do spalarni. Jest to zgodne z celem UE w zakresie recyklingu, uzgodnionym w 2008 roku i dotyczącym recyklingu 50% wszystkich odpadów komunalnych w perspektywie do 2020 roku.

Źródła: Euractiv

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.