Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy to koniec snucia przyszłości o energetyce jądrowej?

nuclear

Czy to koniec snucia przyszłości o energetyce jądrowej?

Od czasu do czasu wraca dyskusja na temat tego, czy i w jakim stopniu energia jądrowa odegra rolę w transformacji energetycznej świata, a w tym Azji Południowo-Wschodniej. 11 marca obchodziliśmy 10. rocznicę katastrofy elektrowni Fukushima. Jaką przyszłość energetyczną ma ten japoński region i reszta globu, która zmierza do redukcji emisji?

Reklama

Trzęsienie ziemi w 2011 roku spowodowało falę tsunami. W morskiej elektrowni Fukushima odnotowano najwyższy stopień awarii (7/7 w skali INES). Ewakuowano  ponad 154 000 osób mieszkających w okolicznych miastach. Szacunki podają, że koszty sprzątania po katastrofie wyniosły 300 miliardów dolarów. Możliwych awarii elektrowni jądrowych nie można wykluczyć – podają eksperci ds. energii.

Dwie strony

Debata na temat współczesnej wizji energetyki dotyczy zazwyczaj źródeł energii odnawialnej oraz energii jądrowej. Niektórzy uważają tę drugą formę wytwarzania energii za pewną (w przeciwieństwie do innych źródeł energii i samodzielnych instalacji), przewidywalną i niezależną od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Zwolennicy energetyki jądrowej twierdzą, że to źródło stanowi opłacalną, czystą i bezpieczną przyszłość. 

Przeciwnie ci, którzy wątpią w efektywność i bezpieczeństwo energetyki jądrowej, wspominają o wielkich kosztach składowania odpadów, ich likwidacji oraz zagrożeniu. Wielu ekspertów wątpi, że kiedykolwiek uda się znaleźć rozwiązanie dla bezpiecznego składowania odpadów. Dotychczas odpady radioaktywne przechowywano zwykle w miejscu funkcjonowania elektrowni. Muszą być wówczas odpowiednio zabezpieczone, a to jeszcze bardziej podnosi koszty.

Odpady radioaktywne to temat bardzo skomplikowany i rozłożony w czasie. Podobnie wyglądają skutki wykorzystywania na masową skalę paliw kopalnych, które doprowadziły do globalnego ocieplenia. Energia jądrowa niesie za sobą długotrwałe, często niepożądane efekty, widoczne w skali kilkunastu, kilkudziesięciu, czy kilkuset lat.

Marzenia o bezpiecznej energii

W odpowiedzi na trudności ekonomiczne inżynierowie jądrowi zajęli się opracowywaniem tańszych, modułowych reaktorów o prostszych konstrukcjach i gwarantujących zabezpieczenie procesów. Jednak wielu ekspertów ds. energii uważa te ambicje za marzenie o niemożliwym.

W raporcie  World Nuclear Industry Status Report z 2019 roku stwierdzono, że energia jądrowa nigdy nie wniesie znaczącego wkładu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a pieniądze przeznaczone na projekty jądrowe odsuwają społeczeństwa od lepszych sposobów ograniczania emisji, czyli od źródeł energii odnawialnej. Koszty energii z OZE są znacznie niższe niż całościowa cena energii jądrowej i spadają z czasem coraz bardziej – wykazano w raporcie.

Azja i OZE

Raport  grupy badawczej Wood Mackenzie z 2020 roku zwraca uwagę, że na większości rynków w Azji uśredniony koszt energii pochodzącej z OZE spadnie poniżej ceny węgla. Oczekuje się, że Tajlandia, Chiny i Wietnam dołączą już w tym roku do grupy krajów, w których koszt czystej energii jest już niższy w porównaniu z węglem.

W Azji Południowo-Wschodniej inwestycja w OZE i potrzebną infrastrukturę przesyłową jest możliwa. Przyczynia się do tego rozwój energetyki słonecznej oraz magazynów energii. Szacuje się, że na wielu obszarach Azji projekty solarne połączone z magazynowaniem energii staną się konkurencyjne cenowo w stosunku do gazu do 2026 roku. W nadchodzących latach będzie również kontynuowana budowa sieci elektroenergetycznej ASEAN, która umożliwi krajom wzajemne przesyłanie nadwyżek energii elektrycznej. Znaczenie będzie mieć też wykorzystanie potencjału zielonego wodoru.

Dopóki jednak kraje nie znajdą finansów na nowe technologie, funkcjonujące elektrownie jądrowe nadal będą działać. Wielu zwolenników energetyki jądrowej sytuuje ją jako najlepsze źródło energii przyszłości. Inni eksperci podają, że do budowania nowej, zielonej i bezpiecznej przyszłości są potrzebne naturalne źródła energii odnawialnej.

źródło: eco-business.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.