Co to jest energia i skąd się bierze?

Co to jest energia i skąd się bierze?

No właśnie, czym jest energia? Fizyk powie, że to zdolność do wykonywania pracy. Podzieli ją na odpowiednie kategorie i wskaże, w jaki sposób działają związane z nią zasady. W potocznym rozumieniu jednak termin ten oznacza coś innego.

Czy wiesz może, co to jest energia?

Energia. Termin ten w fizyce nierozerwalnie związany jest z zagadnieniami pracy i ciepła. Dzięki energii możemy wykonywać pracę lub spowodować przepływ ciepła. Jednocześnie jej niezwykłą właściwością jest to, że nie ginie w przyrodzie- nie da się jej zniszczyć lub usunąć. Zgodnie z zasadą zachowania energii może po prostu zamienić się w inną.

Sportowiec będzie o energii myślał w zakresie swojej wydolności i sił do wykonywania wysiłku, a muzyk powiąże ją z szybkością i rytmiką swojego beatu.

My będziemy przede wszystkim skupiać się na jej właściwościach związanych z usprawnieniami postępów cywilizacyjnych – dzięki niej działają sprzęty i instalacje domowe, rozwija się przemysł i gospodarka. 

Różne rodzaje energii

W życiu codziennym najczęściej mamy do czynienia z energią elektrycznąEnergia elektryczna powstaje w wyniku przepływu ładunków, który to zaobserwowano po raz pierwszy obserwując wyładowania atmosferyczne w czasie burzy. Człowiek okiełznał ją, dzięki czemu jego życie stało się znacznie prostsze. Nikt już nie wyobraża sobie życia bez lodówki, pralki czy żelazka.

Energia cieplna – w wyniku chaotycznie poruszających się cząsteczek układu wydziela się energia termiczna zwana inaczej energią cieplną. Dzięki temu, że nauczyliśmy się ją przetwarzać możemy z niej korzystać podczas ogrzewania naszego domu, gotowania naszych posiłków.

Aby jednak przetwarzać energię, musimy znaleźć jej źródło, które nazywamy paliwem. W wyniku jego spalania wydziela się ciepło, z którego możemy skorzystać. Niestety paliwa używane powszechnie (gaz węgiel, olej opałowy) nie są nieskończone, a ich spalanie jest szkodliwe dla środowiska. Dlatego coraz częściej korzysta się z odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne Źródła Energii

Można zastanawiać się co oznacza podział na odnawialne i nieodnawialne źródła energii skoro powiedzieliśmy wcześniej, że energia nie ulega zniszczeniu tylko przemianie. Co więc oznacza ta odnawialność? 

Sama energia rzeczywiście się nie zużywa, ale źródła (czyli wspomniane wcześniej paliwo) już tak. Dlatego warto korzystać z takich źródeł, które się nie wyczerpują. Odnawialne źródła energii naturalnie występują w przyrodzie. Do wytwarzania energii odnawialnej użyć możemy promieni słonecznych podmuchów wiatru, czy też ruchu fal morskich. Takie rozwiązanie jest nie tylko mniej szkodliwe dla środowiska, ale na dłuższą metę również korzystniejsze finansowo.

Do tego materiału przygotowaliśmy kolorowanki. Możesz pobrać je tutaj!

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Energia elektryczna – Energia biorąca się z układów elektrycznych ruchomych lub poruszających się. Służy przede wszystkim do zasilania urządzeń i maszyn, w powszechnym użyciu utożsamiana z prądem elektrycznym.

Energia cieplna – energia wydzielające się podczas ruchu bezwładnie poruszających się cząsteczek. Jednostką jej miary jest temperatura 

Paliwo – substancja, która w wyniku spalania wydziela duże ilości ciepła

Odnawialne źródła energiiźródła energii, które nie ulegają wyczerpaniu, a wykorzystywane przez nich zasoby się nie kończą. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy: wiatr, słońce, fale morskie, biomasa, energia geotermalna.

Energia odnawialna – energia, do której wytwarzania są używane odnawialne źródła energii

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.