1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czyste Powietrze Plus: rząd przeznaczy 2 mld złotych na wymianę pieców. Wnioskodawcy mogą liczyć na prefinansowanie

Czyste Powietrze Plus: rząd przeznaczy 2 mld złotych na wymianę pieców. Wnioskodawcy mogą liczyć na prefinansowanie

Po sukcesie, który odniósł program Czyste Powietrze, rząd ogłosił ulepszenie systemu dofinansowania. Czyste Powietrze Plus zakłada m.in. prefinansowanie do 50% kwoty, a także przyspieszoną ścieżkę otrzymania dotacji. Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Czyste Powietrze Plus – na czym polega nowy program?

Czyste Powietrze Plus to ulepszenie programu dofinansowań na wymianę pieców, które działa od 2018 roku. Celem dotacji jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Program zakłada wymianę źródła ciepła i termodynamizację budynku. Tym razem rząd przewidział pulę 2 mld złotych, ale jest gotowy na dołożenia kolejnych środków. Maksymalna kwota dotacji została zwiększona do 79 tys. złotych

Jakie plusy wprowadza nowa odsłona programu Czyste Powietrze

Zasadniczą zmianą w programie jest prefinansowanie do 50% kwoty dotacji w bardzo krótkim czasie, podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Druga część dofinansowania dotrze do beneficjenta po zakończeniu prac w “przyspieszonej ścieżce”. Możliwość przedpłaty dotyczy rodzin o niższych dochodach. 

Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie – podkreśla Anna Moskwa. 

Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów

Nabór wniosków rusza 15 lipca br. Do tej pory w ramach podstawowego programu Czyste Powietrze złożono ponad 450 tys.

Jak działa prefinansowanie programu Czyste Powietrze Plus?

Warunkiem, który muszą spełnić przyszli beneficjenci jest przesłanie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Dotyczy to maksymalnie trzech podpisanych umów. Dokumenty mogą być dostarczone wraz ze składanym wnioskiem lub na etapie jego uzupełniania. Wnioskodawca ma na to 10 dni roboczych. 

Po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, na konto bankowe zostanie przesłane 50% wartości dotacji jako część wynagrodzenia dla firmy wykonawczej. 

Po zakończonej wymianie kopciucha, wnioskodawca powinien złożyć końcowy wniosek o płatność uwzględniająca ostateczną fakturę i protokół odbioru. Druga część dotacji ma być wypłacona do 30 dni od daty złożenia dokumentu. 

Komu przysługuje dofinansowanie Czyste Powietrze Plus?

Nowa odsłona programu dotyczy nowych osób składających wnioski o dofinansowanie oraz beneficjentów drugiej i trzeciej części programu Czyste Powietrze. 

Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa wynosi 1564 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 2189 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mogą liczyć na maks. 47 tys. złotych dotacji. 

W przypadku rodzin o niższych dochodach – 900 zł na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym – maks. kwota dofinansowania wynosi 79 tys. zł. 

ZaAI83
Czyste Powietrze Plus dofinansowanie

Gdzie można składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze Plus?

Wnioski o dofinansowanie z puli programu Czyste Powietrze Plus można składać przez internet za pomocą profilu zaufanego lub w urzędzie. Rozpatrzenie wniosku ma trwać do 14 dni.  

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

YJ3oVfZRfCHG 983E3z6GrDSSm9klniDZEmP4hSjHxPPRAHvMgdt7Ra21gUSlSTpzjGzm5rmTT9UNZK1iwRFj6vwsQAbNgrrgyiWX7RMJ2A6B5tCu5U9MtxyK9z6BsN3wd BkkabFduVuJrif8
Czyste Powietrze Plus – jak złożyć wniosek?

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Źródło: gov.pl, Program Czyste Powietrze

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.