Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ruszyło „Czyste Powietrze”. Większe pieniądze na nowe źródło ciepła i termomodernizację

czyste pow

Ruszyło „Czyste Powietrze”. Większe pieniądze na nowe źródło ciepła i termomodernizację

Zgodnie z obietnicami ruszył nabór do kolejnej edycji programu wsparcia „Czyste Powietrze”. Można uzyskać nawet 69 tys. zł dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wsparcie rządowe? Sprawdź nowe zasady programu.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

“Czyste Powietrze” – dla kogo dofinansowanie?

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” przewiduje wsparcie finansowe dla właścicieli gospodarstw domowych. Celem programu jest rozwiązanie problemu dotyczącego smogu w Polsce, polegającego na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Na te działania przeznaczono 103 mld zł na w latach 2018-2029. 

Komu przysługuje najwyższe dofinansowanie?

Najwyższą kwotę w ramach nowej części programu, czyli 69 tys. zł mogą otrzymać gospodarstwa domowe przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 (wieloosobowe) lub 1260 (jednoosobowe) zł na osobę. Z tej kwoty mogą skorzystać też osoby z ustalonym prawem do zasiłku. Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 rok mają być rozszerzane o prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. – podaje NFOŚiGW.

To nowe zasady w „Czystym Powietrzu”, które zaczynają obowiązywać od 25 stycznia 2022 roku. Co jeszcze się zmieni?

Trzy etapy programu

Obecnie, jak podaje NFOŚiGW, w „Czystym Powietrzu” obowiązywały dwie części programu. Pierwsza ustalała podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł.

Druga zakłada podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Trzecim etapem jest właśnie ustalenie najwyższego dofinansowania i możliwość skorzystania z niego przez osoby na zasiłku.

image

Najważniejsze ze zmian, które będą obowiązywać od 25 stycznia to m.in.:

  • uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, 
  • umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”,
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Gdzie złożono najwięcej wniosków w ramach “Czystego Powietrza”?

Dotychczas w programie „Czyste Powietrze” złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania, najwięcej w woj. śląskim (ponad 64,5 tys. wniosków na ok. 885 mln zł). W skali ogólnopolskiej podpisano ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.

Staramy się modyfikować ofertę programu „Czyste Powietrze: tak, by był on dostępny dla jak największej grupy osób. Wychodzimy naprzeciw najuboższym obywatelom, zdając sobie sprawę, że bardzo często to właśnie ich domostwa wymagają najpilniejszego wsparcia – zarówno pod względem źródła ciepła, jak i np. termomodernizacji powiedział pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” Bartłomiej Orzeł.

WIĘCEJ INFORMACJI I WZORY WNIOSKÓW: czystepowietrze.gov.pl

źródło: mat. prasowy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.