Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe dofinansowanie do ogrzewania (pompy ciepła) i przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Nowe dofinansowanie do ogrzewania (pompy ciepła) i przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Jesteś właścicielem gospodarstwa domowego lub małego czy średniego przedsiębiorstwa? Od 1 stycznia 2022 roku możesz starać się o dofinansowanie do bardziej przyjaznego środowisku ogrzewania.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Dofinansowanie do efektywności energetycznej

Nowe dofinansowanie możliwe jest dzięki opublikowanemu 29 listopada 2021 roku rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Programy dofinansowań zostały wprowadzone w znowelizowanej w 2021 roku ustawie o efektywności energetycznej.

Ustawa pozwala zrealizować programy bezzwrotnych dofinansowań, jeśli służą one poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego. Mogą to być np. gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Na co można przeznaczyć środki?

Dofinansowanie do ogrzewania

Pieniądze można przeznaczyć na: 

  • wymianę urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania, lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (urządzenia lub instalacje charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej),
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Założeniem programu jest przyspieszenie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Poniżej w tabeli została określona minimalna klasa efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, które mogą zostać objęte programem bezzwrotnych dofinansowań:

Lp.Rodzaj montowanego źródła ciepłaMinimalna klasa efektywności energetycznej
1.Kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłeklasa minimum A
2.Kocioł niskotemperaturowy na biomasęklasa minimum A+
3.Kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkimklasa minimum A
4.Elektryczny podgrzewacz przepływowyklasa minimum A
5.Elektryczny podgrzewacz akumulacyjnyklasa minimum A
6.Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A++
7.Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A++
8.Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A++
9.Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznieklasa minimum A+
10.Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazemklasa minimum A+
11.Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazemklasa minimum A+
12.Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazemklasa minimum A++
13.Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazemklasa minimum A++ 


Tabela urządzeń objętych programem dofinansowania, źródło: gov.pl

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Aby dany podmiot mógł uzyskać dofinansowanie do ogrzewania w 2022 roku, musi sporządzić regulamin i przekazać kopię tego dokumentu do Prezesa URE najpóźniej do 15 grudnia 2021 roku.

Regulamin musi zawierać co najmniej:

1)  postanowienia określające grupę odbiorców końcowych,

2)  rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,

3)  warunki i sposób skorzystania z dofinansowań,

4)  informację o ilości energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych,

5)  okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia.

6)  wzór umowy z odbiorcą końcowym.

Czujesz, że gubisz się w gąszczu nowych przepisów? Na szczęście Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało informator dot. zasad rozliczania prosumentów. Znajdziesz w nim zasady, wg których należy postępować od momentu wejścia w życie nowych zasad. Poradnik pobierzesz tutaj.

Poradnik został przygotowany w związku z nowymi przepisami dotyczącymi fotowoltaiki, które wchodzą w życie od 1 kwietnia 2021 roku. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

https://swiatoze.pl/net-billing-sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-oze-z-nowym-system-rozliczen-w-fotowoltaice-co-dalej-z-rynkiem/

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.