Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Debata o OZE w Akademii Tarnowskiej

Debata o OZE w Akademii Tarnowskiej

Już 7 marca 2024 roku w Akademii Tarnowskiej eksperci i praktycy z branży OZE będą debatować na tematy związane z odnawialnymi źródłami energii.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

“Myśl globalnie, działaj lokalnie”

Polska weszła w zaawansowaną fazę transformacji energetycznej, która powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem edukacji ekologicznej społeczeństwa. Przejście z paliw kopalnych, jakimi są węgiel, ropa i gaz na energię odnawialną jest wyzwaniem oraz szansą dla Polski. Energetyczna ewolucja wszystkich regionów Polski zależy nie tylko od dużych zakładów przemysłowych, ale również od lokalnej społeczności. Coraz bardziej dostępne innowacyjne rozwiązania oraz zmiany w prawie zwiększają realny wpływ obywatela na otaczający świat. Słowa „myśl globalnie, działaj lokalnie” w pełni oddają znaczenie lokalnych inicjatyw w aspekcie zmian klimatycznych. Aby działać na rzecz ochrony środowiska w którym żyjemy, musimy zadać sobie pytanie: w jaki sposób możemy rozwiązać ekologiczne problemy? 

Kwestie zanieczyszczonego powietrza oraz zmian klimatycznych można rozwiązać przy zastosowaniu OZE. Jednak panele fotowoltaiczne, wiatraki, pompy ciepła mają oprócz zalet również wady. Podczas konferencji tematyka odnawialnych źródeł energii zostanie przedstawiona wieloaspektowo pod kątem słuchaczy, do których skierowana jest konferencja, czyli uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz mieszkańców Tarnowa i okolic. 

Cele debaty

Celem spotkania popularnonaukowego jest przedstawienie słuchaczom aktualnych zagadnień z zakresu technologii i innowacyjnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a praktykami. 

Uczestnicy wydarzenia

W konferencji wezmą udział eksperci z zakresu odnawialnych źródeł energii: przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowej. Konferencję Odnawialne Źródła Energii – technologie, innowacje środowisko objęli honorowym patronatem Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT. 

Konkurs 

Pracownicy Katedry Ochrony Środowiska Akademii Tarnowskiej zorganizowali konkurs na najlepszy plakat o tematyce OZE. Konkurs jest integralną częścią konferencji “Odnawialne Źródła Energii – technologie, innowacje, środowisko”. Organizowane wydarzenie umożliwi wypowiedzenie się specjalistów podczas paneli dyskusyjnych oraz uczniów w formie graficznej na temat odnawialnych źródeł energii. 

Konferencji towarzyszą bezpłatne warsztaty organizowane przez Carbon Footprint Fudnation. 

Program wydarzenia 

 • 09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników, 
 • 10.00 – 10.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji, 
 • 10.15 – 10.45 Wykład – Rozwój OZE szansą dla świata, prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Tarnowska, 
 • 10.45 – 11.15 Wykład – Recykling odpadów z OZE, prof. dr hab. inż. Barbara Tora, Akademia Górniczo- Hutnicza, 
 • 11.15 – 11.45 Wykład – OZE i zawody przyszłości, Agnieszka Rozwadowska, Carbon Footprint Foundation, 
 • 11.45 – 12:15 Sesja plakatowa. Plakaty przygotowane przez uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Odnawialne Źródła Energii – technologie, innowacje, środowisko”, 
 • od 12.15 Warsztaty organizowane przez Carbon Footprint Fundation (obliczanie śladu węglowego, analityka, ESG, legislacja). Obowiązują zapisy, 
 • 12.15 – 13.15 Panel dyskusyjny I (Innowacyjne Technologie OZE w Polsce i na świecie)
  • Henryk Kubiczek, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty,  
  • Damian Różycki, Prezes Zarządu w Columbus Obrót Sp. z o.o., Dyrektor ds. Rozwoju w Columbus Energy,  
  • Anna Warmuz, Kierowniczka Regionu Południe – TOSHIBA HVAC w Beijer Ref Polska  dr Ewa Urbaniec, Menadżer ds. marketingu na region Europy Centralnej i Wschodniej Kstar, 
 • 13.15 – 14.15 Panel dyskusyjny II (OZE – Szansa czy zagrożenie dla środowiska)
  • prof. dr hab. inż. Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza,  
  • prof. dr hab. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Tarnowska,  
  • dr inż. Dominik Kryzia, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią,  
  • dr inż. Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Zespołu Klimatu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 •  14.15 – 14.30 Wręczenie nagród za najlepsze postery, podsumowanie i zakończenie konferencji. 

Organizatorami konferencji jest Katedra Ochrony Środowiska Akademii Tarnowskiej.

Kontakt do organizatora:
dr inż. Anna Kowalska
a_kowalska@atar.edu.pl 

Najnowsze informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: 

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/katedry/katedra-ochrony- srodowiska/konferencja-oze-2024/

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.