Do szkoły pojadą autobusami elektrycznymi? Ruszył nabór wniosków

Wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako  autobusów szkolnych może być dużym krokiem w popularyzowaniu elektromobilności w naszym kraju. Według informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1 czerwca ruszył nabór wniosków do programu “Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020”dofinansowania projektów związanych ze zmniejszeniem zużycia paliw w transporcie.

Od dłuższego czasu na całym świecie można zauważyć różne inicjatywy, które mają na celu poprawienie jakości powietrza, między innymi właśnie poprzez nakłonienie zarówno osób fizycznych, jak i firm do inwestycji w szeroko pojętą elektromobilność. Narzędziem w takich wypadkach są właśnie różnorakie dofinansowania. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ramy czasowe 

W ramach programu przewidywane są dwie formy dofinansowania – dotacja lub pożyczka. Od tego będzie dalej zależny czas, do którego można składać wnioski. W odniesieniu do pożyczki jest to data 31.07, natomiast dla dotacji 30.06 tego roku.

Autobusy szkolne w centrum uwagi

Z opisywanego programu mogą skorzystać nie tylko gminy wiejskie, ale także miejsko-wiejskie. Dotyczy on tych autobusów, które według prawa funkcjonującego w naszym kraju, są uznawane za autobusy szkolne. Przepisy, które odnoszą się do tego typu pojazdów, zawarto w ustawie przez  z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. 

Pokaźny budżet

Budżet tego programu całościowo wynosi 60 milionów złotych, z takim rozróżnieniem, że dla tych form dofinansowania, które uznawane są za bezzwrotne jest to kwota do 40 milionów. Pozostała część, czyli 20 milionów ma być przeznaczona na zwrotne formy dofinansowania. 

Inwestycje poczynione przez beneficjentów będą dofinansowywane w odpowiednim procencie, zależnym w przypadku dotacji od liczby mieszkańców, a także – jak zostało podane na stronie  NFOŚiGW – w niektórych przypadkach od “wskaźników dochodów podatkowych, przypadających na jednego mieszkańca”. Jeśli chodzi o pożyczkę, jej wysokość może wynieść do 100%, ale przy takim założeniu, że nie będzie ono większe niż różnica wartości kosztów kwalifikowanych i dofinansowania w formie dotacji na dane przedsięwzięcie.

Kompleksowa pomoc

W ramach programu będzie można nie tylko otrzymać dofinansowania, ale także odpowiednio przeszkolić te osoby, które będą miały za zadanie obsługiwać elektryczne autobusy, czyli ich kierowców. Jak można dalej przeczytać na stronie NFOŚiGW, w ramach programu  przewidywane jest także odpowiednie przygotowanie infrastruktury do korzystania z autobusów elektrycznych.

Źródło: nfosigv.gov.pl,