Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

„Dobra Energia” i „Panel Marszałków” dla dobra lokalnej i globalnej energetyki

„Dobra Energia” i „Panel Marszałków” dla dobra lokalnej i globalnej energetyki

Cykl konferencji „Dobra Energia” w Polsce to odpowiedź na wyzwania jakie stawia współczesny świat w postaci zmian klimatycznych. Wieńczy ją porozumienie zarządu pięciu województw w postaci „Deklaracji wsparcia OZE i czystego klimatu” podpisane w Warszawie 7 grudnia 2017 roku i uzupełniają tematycznie relacje z eksperckich paneli dyskusyjnych o przykładach wykorzystania OZE.

Za inicjatywą cyklu konferencji „Dobra Energia” w Polsce stoi poczucie misji i świadomość zachodzących zmian klimatycznych. Dodatkowo wraz z postulatem walki z globalnym ociepleniem pojawia się wizja ciągłego podnoszenia komfortu codziennego życia. Niezbędne do tego jest energooszczędne budownictwo i świadome zarządzanie energią elektryczną w miastach, gminach, firmach i gospodarstwach domowych. Pomóc tym założeniom mogą dodatkowe źródła finansowania inwestycji w OZE oraz systematyczne wdrażanie technologii podnoszących efektywność energetyczną w sektorach jednostek samorządowych i biznesowych. Krokiem ku temu jest stopniowa rezygnacja z gospodarki zasilanej węglem, ropą i gazem na rzecz energii z odnawialnych źródeł. Konieczne jest również odpowiednie izolowanie budynków redukujące nadmierne zżycie energii.

B1
Reklama

Teoretyczną dyskusję doskonale uzupełniają konkretne inicjatywy podejmowane przez władze samorządów terytorialnych. O tym jakie działania rozpoczyna się w poszczególnych województwach opowiadali na „Panelu Marszałków” podczas warszawskiej konferencji „Dobra Energia” 7 grudnia 2017 roku przedstawiciele zarządu wybranych województw: Jolanta Zięba-Gzik (woj. Łódzkie), Wiesław Raboszuk (woj. Mazowieckie), Henryk Mercik (woj. Śląskie), Arkadiusz Bratkowski (woj. Lubelskie) i Sylwia Jaskulska (woj. Warmińsko-Mazurskie). W dyskusji istotny okazał się podział na dwa kryteria oceny sytuacji, czyli kryterium surowcowe oraz terytorialne, znacząco warunkujące korzystanie z określonego źródła energii.

Na szczególną uwagę zasługują pomysły wdrażane przez województwo Śląskie i Łódzkie, które ze względu na surowce naturalne dysponują węglem, ale mimo to starają się upowszechniać odnawialne źródła energii. Dla przykładu Łódzkie mające potencjał gospodarczy w kopalni węgla brunatnego „Bełchatów” wykorzystuje wody geotermalne do ogrzewania części gmin. Natomiast na ochronę powietrza przeznacza spore finanse (sięgając po fundusze Unii Europejskiej). Wiąże się to m.in. z termomodernizacją budynków samorządowych oraz prywatnych za sprawą pożyczek, czy z wymianą oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED. Natomiast województwo Śląskie słynące z największych czynnych kopalni węgla kamiennego i zurbanizowania niewielkiego obszaru, co przekłada się na duże zanieczyszczenie powietrza, wprowadziło jako pierwsze uchwałę antysmogową. Jej celem jest eliminowanie niskiej emisji pyłów za sprawą np. wymiany środków transportu miejskiego. Dodatkowo działania te wspiera współpraca lokalna i międzynarodowa (poszerzanie wiedzy o energii w ramach grupy Energy Transition Platform).

Reklama

W kwestii oceny sytuacji z perspektywy kryterium terytorialnego województwo Warmińsko-Mazurskie wdraża przede wszystkim program Prosument i przekonuje mieszkańców do wymiany pieców i inwestowania w pompy ciepła. Kieruje się przy tym rozsądną zasadą tzw. trzech „w” – współuczestnictwo, współdecydowanie i współudział, starając się zaangażować ludność lokalną. Nie bez znaczenia jest również tworzenie klastrów energetycznych. Natomiast w przypadku np. województwa Mazowieckiego istotną rolę odgrywa promocja energii słonecznej i cieplnej, ale tej pozyskiwanej przy pomocy paliw o ograniczonej emisji zanieczyszczeń, oraz termomodernizacja budynków.

Wszystkie podejmowane na szeroką skalę sposoby wdrażania nowoczesnych technologii i pomysłów dla energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, prowadzą do planowania wspólnych międzywojewódzkich projektów i prowadzenia indywidualnych działań dopasowanych do specyfiki regionu. Stąd też „Deklaracja wsparcia OZE i czystego klimatu”, która podkreśla jak ważna jest edukacja ekologiczna i inwestycje w OZE.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.