Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dofinansowanie na modernizację oświetlenia w gminach. Nabór wniosków do 18 września

Dofinansowanie na modernizację oświetlenia w gminach. Nabór wniosków do 18 września

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków w dziewiątej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę. Gminy i związki międzygminne w całym kraju mogą już wnioskować o dofinansowanie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. 

Reklama

Dla kogo dofinansowanie?

Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę rozpoczął się 28 sierpnia i potrwa do 18 września do godz. 17:00.  O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy oraz związki międzygminne. Każdy uprawniony samorząd może złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Dofinansowanie pokryje 80% wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20%.

Jeden wniosek może opiewać na maksymalnie 4 mln zł. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Wniosek o dofinansowanie nie może obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu, przekaże raport do działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Komisji ds. wsparcia Programu. Komisja przeanalizuje wnioski i przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Program Inwestycji Strategicznych 

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Do tej pory w programie przyznano samorządom ponad 63 mld zł dofinansowania na ponad 11 tysięcy projektów.

Źródło: informacja prasowa BGK, fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.