Dong Energy nawiązuje współpracę z Welsh Water

Dong Energy nawiązała współpracę z angielską firmą Welsh Water. Umowa przewiduje, że Duńczycy dostarczą energię odnawialną niezbędną w działalności angielskiej spółki, która świadczy usługi w zakresie dystrybucji wody pitnej i ścieków.

Dzięki podpisanemu porozumieniu energia dostarczona przez Duńczyków zasili obiekty użyteczności publicznej w Walii i zachodniej Anglii.

Welsh Water już dzisiaj dywersyfikuje energię potrzebną w swej działalności, ponieważ 20% potrzeb pochodzi z odnawialnych źródeł. Do roku 2019 udział ten ma się zwiększyć do 30% zwłaszcza dzięki podpisanej umowie z Dong Energy.

Polityka Welsh Water jest wspierana również przez fundusze pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt w wysokości 250 milionów funtów pomoże w szybszym wdrożeniu planów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektor ds. Usług ściekowych w Welsh Water, Steve Wilson, powiedział: Z przyjemnością zaczynamy porozumienie z firmą Dong, która zapewni zieloną energię na najbliższe pięć lat, oferując jednocześnie lepszą jakość usług dla naszych klientów. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie zwiększyliśmy ilość energii, którą wytwarzamy przy pomocy takich technologii jak panele słoneczne, turbiny wodne. Dzięki energii otrzymanej od Dong możemy rzeczywiście przyczynić się do ochrony naszego środowiska przed skutkami zmian klimatycznych.

Welsh Water to firma pochodząca z przekształcenia i restrukturyzacji spółek komunalnych przemysłu wodnego w Anglii i Walii w 1973 r.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej: