Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dostałeś dotację? To weź jeszcze jedną! Zmiany w programie “Mój Prąd”

Dostałeś dotację? To weź jeszcze jedną! Zmiany w programie “Mój Prąd”

Trwa nabór wniosków do piątej edycji rządowego programu “Mój Prąd”. W skali kraju złożono już ponad 63,5 tysiąca wniosków na kwotę przeszło 618 milionów złotych. 20 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził do programu istotną zmianę – środki mogą otrzymać osoby, które wcześniej korzystały już z rządowego wsparcia zarówno w ramach “Mojego Prądu” jak i innych programów. Jest jednak jeden warunek.

Reklama

“Mój Prąd 5.0” z budżetem 950 mln złotych. Można dostać nawet 58 tys. dofinansowania

Nabór wniosków do piątej edycji programu “Mój Prąd” zakończy się 22 grudnia br. lub po wyczerpaniu alokacji. W tym roku budżet całego programu wynosi 950 mln złotych, a jak wynika z danych NFOŚiGW na 19 października, złożono już prawie 67 tysięcy wniosków na kwotę niespełna 656 mln złotych. Jak łatwo policzyć, została jeszcze około jedna trzecia zakładanego budżetu.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i naszych potencjalnych beneficjentów. Budżet „Mojego Prądu” zwiększyliśmy o 450 mln zł, czyli w sumie – w całym programie, który realizowany jest od roku 2019 – przeznaczamy już ponad 3 mld zł na rozwój fotowoltaiki w Polsce – mówi Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

tabela moj prad 5 0

Jeżeli mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona i opłacona później niż 1 lutego 2020, wnioskodawcy mogą liczyć na 50% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli wniosek o dofinansowanie obejmuje swoim zakresem tylko mikroinstalację PV, będzie to kwota do 6 tys. złotych. Stawka ta zostanie zwiększona do 7 tys. złotych, jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na instalację urządzeń dodatkowych, takich jak magazyn energii, magazyn ciepła czy urządzenie grzewcze (np. pompę ciepła). W przypadku każdego z tych urządzeń można również uzyskać osobne dofinansowanie. W zależności od konkretnego elementu jest to od 3 tys. zł (system EMS lub HEMS) do nawet 28,5 tys. zł (urządzenie grzewcze o wysokiej klasie efektywności energetycznej). Maksymalna dotacja w ramach “Mój Prąd 5.0” wynosi 58 tys. zł.

Dotacja dla tych, którzy już z niej skorzystali. Wystarczy spełnić warunek

Do tej pory osoby, które skorzystały już z dofinansowania do fotowoltaiki (zarówno w ramach poprzednich edycji “Mojego Prądu”, jak i programów takich jak “Czyste Powietrze” czy różnego rodzaju inicjatyw samorządowych), nie mogły ubiegać się o środki z programu “Mój Prąd”. Teraz jednak się to zmienia.

– Poszerzyliśmy też krąg potencjalnych wnioskodawców o tych, którzy dotychczas, korzystając z innych dofinansowań na fotowoltaikę, nie mogli już uzyskać wsparcia z NFOŚiGW w ramach „Mojego Prądu”. Teraz mogą wnioskować o dotacje na urządzenia dodatkowe: magazyny energii lub ciepła, pompy ciepła, systemy EMS/HEMS, kolektory słonecznemówi Paweł Mirowski

Ponowne złożenie wniosków jest już możliwe za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW. Nowi członkowie kręgu odbiorców otrzymają na urządzenia dodatkowe takie same dofinansowania jak osoby, które do tej pory nie korzystały z rządowych czy samorządowych dotacji do fotowoltaiki. Co więcej możliwe jest też uzyskanie środków na mikroinstalację PV do 3 tys. złotych, jednak aby się tak stało dany prosument musiał zgłosić swoją dotychczasową instalację do przyłączenia do 31 marca 2022 roku, a następnie zmienić system rozliczania z net-meteringu na tzw. net-billing. Prosumenci, którzy zgłosili swoje panele do przyłączenia 1 kwietnia 2022 lub później rozliczają się już w systemie net-billingu. Nie przysługuje im dofinansowanie do fotowoltaiki, jednak mogą starać się o środki na urządzenia dodatkowe.

– Czytaj także: Ograniczenie pracy elektrowni PV. Właścicielom przysługuje rekompensata

Źródło: globenergia.pl, NFOŚiGW

Fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.