Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dotacja z NFOŚiGW na badanie złóż geotermalnych w Sękowej w Małopolsce

geotermia podhalańska

Dotacja z NFOŚiGW na badanie złóż geotermalnych w Sękowej w Małopolsce

Ponad 17 mln zł dotacji otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Sękowa (powiat gorlicki, województwo małopolskie) na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego, sięgającego 3000 metrów w głąb ziemi.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Celem tego przedsięwzięcia ma być rozpoznanie złóż wód termalnych na tamtym terenie. Chodzi o zbadanie perspektywicznych poziomów wodonośnych z utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych) oraz przeprowadzenie testów hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów pokładów, poprzez wykonanie pionowego otworu wiertniczego Sękowa GT-1.

Według zaawansowanych analiz geologicznych, Polska jest bardzo zasobna w wody termalne. Naukowcy (m.in. nieżyjący już, znany geolog prof. Julian Sokołowski) potwierdzili, że nawet na 80 proc. powierzchni naszego kraju można ich skutecznie poszukiwać. Opracowano nawet atlas takich wód pod redakcją prof. Wojciecha Góreckiego z AGH w Krakowie. Najkorzystniejsza jest eksploatacja gorących wód mających właściwe parametry, tzn. jak najwyższą temperaturę oraz umiejscowienie jak najbliżej powierzchni ziemi. Trzeba dodać, że temperatura wód na obszarach wodonośnych w Polsce wynosi od 30 do 130 st. C, a głębokość występowania źródeł w skałach osadowych – od 1 do 10 km. Aby inwestycje w geotermię były opłacalne, potrzebne są także: odpowiednia wydajność źródła i stosunkowo niskie zasolenie. Skorzystanie tego lokalnego, czystego, odnawialnego i stabilnego źródła energii w każdym przypadku muszą jednak poprzedzać odwierty badawczo-poszukiwawcze.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu ostatnich lat przekazał już wparcie finansowe (ze środków własnych) na 8 tego typu przedsięwzięć – w Kole, Turku, Sieradzu Lądku-Zdroju, Sochaczewie, Tomaszowie Mazowieckim, Dębicy i Szaflarach. Całkowita łączna kwota przeznaczona na te projekty wyniosła ponad 170 mln zł. Teraz do tego grona dołącza małopolska Gmina Sękowa, otrzymując z NFOŚiGW na odwiert badawczy (kosztujący dokładnie 17 650 000 zł) dotację w wysokości 17,6 mln zł.

Umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali 10 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka oraz Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch. W uroczystości wziął udział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, obecna była także Poseł Barbara Bartuś.

Zakończenie realizacji pionowego odwiertu geotermalnego w Sękowej planowane jest na lipiec 2020 r. Wiercenie i prace geologiczne wykonywane będą zgodnie z projektem robót, który przewiduje następujące parametry wody termalnej: temperatura około 60 st. C, wydajność źródła 40-70 m3/h, mineralizacja – 20 g/l. Miejsce odwiertu zostało wskazane po analizach geologicznych wykonanych przez specjalistów z AGH w Krakowie oraz wykonawcę projektu prac. Docelowo odwiert zostanie poprowadzony na głębokość 3000 metrów.

Jednym z warunków przyznania dotacji dla Sękowej była deklaracja gminy o przeznaczeniu uzyskanej energii cieplnej do ogrzewania lokalnych domów. Użytkowanie gorących źródeł jest efektywnym sposobem pozyskiwania ekologicznego ciepła. Geotermia jest nieszkodliwa dla środowiska naturalnego, przy poprawnym i monitorowanym działaniu funkcjonuje bezemisyjnie, czyli nie powoduje zanieczyszczeń atmosfery. Ponadto wydobywanie gorącej wody okazuje się relatywnie tanie, a samo to źródło energii jest permanentnie dostępne, w przeciwieństwie do innych OZE, np. wiatru albo słońca. Przy dużych zasobach geotermalnych można je wykorzystywać również w celach rekreacyjnych lub leczniczych, m.in. w basenach, co robione jest np. w termach Bania w Białce Tatrzańskiej. Takie zastosowanie w dalszej perspektywie zostało przewidziane w planach Gminy Sękowa.

Możliwą do uzyskania moc potencjalnej ciepłowni geotermalnej w Sękowej określono na poziomie 6,5 MW, a produkcja energii mogłaby wynieść 40 595 MWh. Ekologicznym założeniem jest uzyskanie istotnej redukcji CO2. Tak zwana emisja uniknięta może wynieść 14 133,62 Mg/ rok.

Dofinansowanie dla projektu zostanie przekazane ze środków krajowych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.