W Dubaju powstanie elektrownia szczytowo-pompowa do przechowywania prądu z OZE

Jak 20 grudnia poinformował operator infrastruktury wodnej i elektrycznej (DEWA) z Dubaju władze Rady Współpracy Zatoki Perskiej zamierzają podjąć wspólne starania o zbudowania elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 250 MW. Instalacja ta miałaby być wykorzystana do przechowywania energii wygenerowanej na farmach fotowoltaicznych w tym regionie.

Ten projekt jest jednym z wielu działań jakie planuje podjąć DEWA w ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju opracowanego w Hatta. Zgodnie z informacjami jakie podaje DEWA elektrownia szczytowo-pompowa w Hatta ma zostać oddana do użytku w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozostałe projekty skupiają się głównie na instalacji modułów PV na dachach i instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

„Budowa tej instalacji stworzy 200 nowych, stałych miejsc pracy w rejonie Hatta. Dodatkowo powstać ma 300 miejsc z pracy związanych z obsługą gości i turystów zwiedzających instalację. Podczas budowy elektrowni zatrudnienie znajdzie ponad 2000 osób” mówił CEO DEWA Saeed Mohammed Al Tayer.

Elektrownia wykorzystywać będzie podczas działania wodę zgromadzoną dzięki zaporze w Hatta, która zatrzymuje około 6,5 milionów metrów sześciennych wody. Dobudowany zostanie górny rezerwuar wody – 300 metrów wyżej – przechowujący do 3,33 miliona metrów sześciennych wody. Turbiny elektrowni podczas gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie niewielkie pompować będą wodę z dolnego do górnego zbiornika, aby wykorzystać zgromadzoną w ten sposób energię do generacji prądu gdy jest on najbardziej potrzebny.

Budowa opisywanej instalacji i inne projekty DEWA są częścią Strategii Czystego Powietrza 2050 w Dubaju. Zakłada ona generację 7% energii z OZE do 2020 roku, 25% do 2030 i 75% do 2050 roku.01