„Duże” OZE zawita do Gruzji

Władze kaukaskiej republiki przygotowują się do przeprowadzenia przetargu na instalację OZE o mocy co najmniej 50 MW. Zgodnie z założeniami projektu ma to być farma fotowoltaiczna.

Rząd Gruzji jeszcze w 2018 roku zwrócił się do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o pomoc w przeprowadzeniu inwestycji w obszarze OZE. Eksperci EBOR pomagają stworzyć legislacyjne i administracyjne rozwiązania, które umożliwią Gruzji sprawne przeprowadzanie przetargów. Oprócz tego wskazali ich zdaniem najbardziej perspektywiczne lokalizacje dla pierwszego dużego obiektu OZE, który jednocześnie ma stanowić próbę generalną dla stworzonych wcześniej rozwiązań.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Osobnym obszarem w którym Tbilisi ściśle współpracuje z EBOR jest szeroko rozumiane „przyciąganie inwestycji” do gruzińskiego sektora OZE. Zgodnie z informacjami ze strony europejskiego banku w głównej mierze oznacza to przygotowywanie propozycji dla rządu Gruzji dzięki którym możliwe będzie uzyskanie korzystniejszych warunków zarówno dla inwestorów jak i dla strony rządowej. Wśród propozycji było np. przeprowadzenie przetargu którego przedmiotem miałoby być stworzenie i wdrożenie mechanizmu „zielonych aukcji”, czy przetarg na opracowanie ujednoliconego zbioru wzorów dokumentów dla uczestników przyszłych przetargów.

Cześć proponowanych rozwiązań prawnych została już przyjęta, ostatnie zmiany legislacyjne mające ułatwić zwiększenie wykorzystania OZE w Gruzji były przyjmowane już w 2019 r. EBOR poinformował ze swojej strony, że  w gruzińskim parlamencie w najbliższym czasie zostaną poddane pod głosowanie pozostałe ustawy związane z OZE.

Gruzja a OZE

Nie są to pierwsze doświadczenia jakie władze Gruzji mają z alternatywną energetyką. Już wcześniej funkcjonował program którego celem było zachęcenie mieszkańców kraju do zakładania systemów rozproszonej mikrogeneracji o mocy do 100kW na dachach domów – zarówno prywatnych jak i komunalnych. Trwa również budowa elektrowni słonecznej „Udabno” o mocy 5 MW, która znajduje się w obwodzie Sagaredżo, na południowym-wschodzie kraju. Zgodnie z danymi gruzińskiego ministerstwa energetyki na dzień dzisiejszy potencjał tego kraju w zakresie odnawialnych źródeł energii to ok 500 MW instalacji fotowoltaicznych, nawet 1500 MW energii wiatrowej oraz bliżej nieokreślona ilość energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych i biomasy. Mowa o inwestycjach które mogą zostać przeprowadzone w dającej się przewidzieć przyszłości.

W Gruzji powstanie też zakład produkcyjny paneli słonecznych i innych podzespołów do instalacji fotowoltaicznych niemieckiego przedsiębiorstwa AE Solar GmBH. Zakładane moce przerobowe zakładu to ok. 500 MW paneli rocznie, co może znacząco pomóc władzom kraju w zmianie struktury swojego miksu energetycznego.

Źródło: reform.energy/