Ekologiczne podgrzewanie wody

 

Kolektory słoneczne to chyba najbardziej popularny sposób na podgrzewanie wody użytkowej, ale i nie tylko. Dzięki kolektorom można także ogrzewać pomieszczenia, jeżeli są one podłączone do układu centralnego ogrzewania. Droga z kolektora do ciepłej wody użytkowej zaczyna się od absorbera poprzez czynnik grzewczy (woda, płyn niezamarzający), kończąc na zasobniku oddającym ciepło wodzie użytkowej. Systemy kolektorów są w stanie obniżyć koszty podgrzania wody użytkowej o 90%, a koszt ogrzewania pomieszczeń o 30 -40%. W naszych warunkach kolektory o powierzchni 2 m2 są w stanie wytworzyć 1500 kWh energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podgrzewacz wody (pojemnościowy, przepływowy)

Podgrzewacze dzielimy na pojemnościowe i przepływowe, a pod względem energii na gazowe i elektryczne. Przy montażu bardzo ważne jest, aby taki podgrzewacz był jak najbliżej miejsca poboru, czyli np. kranu, po to aby czas spływania zimnej wody z rur nie był za długi. Dlatego też odległość podgrzewacza od kranu powinna wynosić co najwyżej 6 metrów. Do zastosowania przy zlewozmywaku wystarczy podgrzewacz o mocy 3,5 kW, z kolei do kąpieli – 6 kW, ale najbardziej optymalne jest urządzenie o mocy 12 kW.

Podgrzewacze przepływowe mają szybkie działanie, ponieważ podgrzewają wodę wtedy, kiedy ją wykorzystujemy, czyli od momentu odkręcenia kranu do jego zakręcenia. Przy nich straty związane ze stygnięciem wody są obniżone, ponieważ woda jest podgrzewana na bieżąco. Ich moc waha się od 5 do 10 kW.

Pogrzewacze pojemnościowe (bojler) są większe od przepływowych i są w stanie zapewnić duży strumień wody o stabilnej temperaturze i ciśnieniu. Ich zaletą jest możliwość użytkowania podgrzanej wody w kilku miejscach naraz. Woda w zbiorniku jest magazynowa do momentu jej całkowitego zużytkowania. Jeśli temperatura wody spada, wówczas grzałki zostają włączone i podtrzymują odpowiednią temperaturę. Moc takich podgrzewczy wynosi z reguły 1,8 kW.

 Baterie termostatyczne

Jest to dobry sposób na oszczędność wody ciepłej, ponieważ baterie termostatyczne posiadają ogranicznik temperatury i strumienia wody. Dzięki wbudowanemu termostatowi mamy zapewnioną stałą temperaturę i nie jesteśmy narażeni na poparzenia. Termostat posiada blokadę przy 38 stopniach Celsjusza, co jest dobre dla bezpieczeństwa dzieci. Do uzyskania przez nas wybranej temperatury nie marnujemy dużo wody, ponieważ czas jaki musimy odczekać to co najwyżej 4 sekundy. Dodatkowo niektóre modele posiadają przycisk eco polegający na zmniejszeniu strumienia o 50%.

 Pompa ciepła

Czym jest pompa ciepła? To urządzenie wykorzystujące ciepło ze środowiska naturalnego, czyli z ziemi, powietrza i wody. Wewnątrz pompy ciepła krąży czynnik roboczy, który zamienia się z cieczy w gaz i odwrotnie, powodując przepływ ciepła z dolnego źródła do górnego. Źródłem dolnym może być ziemia, woda lub powietrze, a górnym – instalacja grzewcza. Istnieje kilka typów pomp ciepła, m.in.: pompa solanka – woda, pompa powietrze – woda, pompa woda – woda:

  • pompa typu solanka – woda (glikol – woda) – wykorzystuje energię znajdującą się w ziemi,
  • pompy typu powietrze – woda – wykorzystują powietrze zewnętrzne jako źródło energii,
  • pompy typu woda – woda – wykorzystują jako dolne źródło podziemne cieki wodne.

 Panele fotowoltaiczne

One także służą do ogrzewania wody. Za pomocą ogniw fotowoltaicznych, z których złożony jest panel, energia słoneczna zamieniana jest w elektryczną. Następnie wytworzona energia elektryczna może być wykorzystana do grzałek elektrycznych lub bojlera wspomagających podgrzewanie wody użytkowej. Do podgrzania wody przez podgrzewacz pojemnościowy musimy wykorzystać 6 kWh energii elektrycznej na dzień, a to odpowiada 4-6 panelom fotowoltaicznym o mocy 250 W.