Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

EKOwydarzenia tygodnia #4

EKOwydarzenia tygodnia #4

Pierwszy śnieg za nami, za oknem coraz chłodniej. To świetny moment, aby postawić na swój rozwój i wziąć udział w rozwijających nas konferencjach i wydarzeniach. Oto, na co możecie się zapisać w tym tygodniu.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama
1

Organizator: Instytut Architektury i Goethe- Institut Krakau

Opis wydarzenia: Dyskusja w ramach 4. edycji cyklu spotkań Elementy Architektury poświęcona pracy architektów i architektów krajobrazu w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Przez kilka ostatnich dekad rozwój architektury był podporządkowany wzrostowi gospodarczemu i ignorował coraz głębszy kryzys klimatyczny. Jak temu zaradzić i jak połączyć architekturę i ekologię?

2

Organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Opis wydarzenia: Warsztaty dla dzieci i młodzieży na , którym dowiedzą się m.in.:

 • jak stworzyć coś z niczego – dasz nowe życie starym przedmiotom!
 • jak wykorzystywać „śmieci” – poznasz czym jest recykling w praktyce!
 • jak stworzyć ekologiczne ozdoby świąteczne!
 • jak przygotować aromatyczny piernik w duchu Zero Waste!
3

Organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej

Opis wydarzenia: Celem Forum jest chęć promowania innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE oraz wspierających Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji polityki klimatycznej i zobowiązań międzynarodowych.

4

Organizator: Magazyn Biomasa

Opis wydarzenia: Narodowy Kongres Biometanu 2019 to konferencja poświęcona wyjątkowo obiecującemu kierunkowi rozwoju branży OZE.

V Kongres Biogazu to branżowe spotkanie online dla:

 • inwestorów planujących budowę biogazowni oraz właścicieli działających instalacji,
 • technologów i zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych,
 • właścicieli dużych gospodarstw rolnych,
 • przetwórców rolno-spożywczych,
 • kierowników  ubojni i ferm drobiu,
 • dostawców technologii i urządzeń,
 • doradców finansowych i ubezpieczeniowych,
 • polskich i europejskich stowarzyszeń,
 • przedstawicieli administracji rządowej i samorządów.
5

Organizator: Columbus Energy

Opis wydarzenia: Na webinarze:

 • Dowiesz się jak działa pompa ciepła powietrze-woda.
 • Sprawdź jak poprawić komfort cieplny w swoim domu.
 • Poznaj zalety i możliwości pompy ciepła.
6

Organizator: Wodociągi Polskie

Opis wydarzenia: VII edycja organizowanej przez IGWP konferencji poruszy najważniejsze aspekty, kluczowe dla przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Idea, która przyświecała nam przy projektowaniu programu, to jak największa różnorodność tematyczna, odnosząca się do zagadnień ujętych już w tytule konferencji – stąd zagadnienia odnoszące się do działów związanych z gospodarką ściekową, osadową i wodną.

7

Organizator: Aleksandra Janus

Opis wydarzenia: Kolejne spotkanie z cyklu „Muzea dla klimatu” będzie dotyczyło technologii. To temat szczególnie aktualny w roku 2020, kiedy za sprawą dwóch okresów pandemicznego lockdownu kultura w znacznej części przeniosła się do sieci. Często wydaje się, że technologie stanowią magiczną alternatywę wobec pewnych praktyk (np. druku), które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiązują wszelkie problemy i zmniejszają ślad węglowy generowany przez pracę instytucji. Czy tak jest w istocie?

8

Organizator: CBE Polska

Opis wydarzenia: Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Ramy regulacyjne – europejska strategia wodorowa oraz polskie założenia
 • Przykłady światowych wdrożeń – case studies
 • Technologie
 • Analiza kosztowa i efektywnościowa inwestycji wodorowych
 • Możliwości finansowania projektów
 • Wydajne przechowywanie i dystrybucja wodoru oraz zapewnienie elastyczności systemu ee
9

Organizator: Klub Myśli EkologicznejUniwersytet Śląski w Katowicach i Metropolia GZM

Opis wydarzenia: 65. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, podczas którego odbędzie się rozmowa z dr hab. Urszulą Zajączkowską – poetką i botaniczką, związaną z Samodzielnym Zakładem Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie.

11

Organizator: Gdańska Fundacja Wody

Opis wydarzenia: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jakie są planowane uproszczenia procesie inwestycyjnym;
 • jak skrócić formalności związane z realizacją inwestycji przeciwdziałających skutkom suszy;
 • jak w świetle nowej ustawy zaplanować budżet gmin;
 • co dalej z projektem ustawy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.