Erupcje wulkanów wpłyną na zmianę klimatu

Coraz więcej naukowców przerażonych postępującymi zmianami klimatycznymi ostrzega przed ich konsekwencjami wynikającymi dla człowieka.

Tym razem badacze z Narodowego Centrum Badań Atmosferycznych w Stanach Zjednoczonych zwrócili uwagę na coraz mniejszą zdolność oceanów do absorpcji efektów atmosferycznych, wynikających z siarki wulkanicznej i aerozoli (aerozole to cząstki stałe lub krople cieczy unoszące się w powietrzu).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Oznacza to, że w przyszłości erupcje wulkanów mogą prowadzić do „lat bez lata”, jak miało to miejsce w 1815 roku po kwietniowej erupcji góry Tambory w Indonezji.

Nowe badania prowadzone przez NCAR w Stanach Zjednoczonych potwierdzają, że specyficzna erupcja odgrywa rolę w zmienianiu globalnego klimatu.

Naukowcy wykorzystali informacje ze Społecznego Projektu Modelu Systemu Ziemi (CESM). W oparciu o dane z zapisu geologicznego od 1850 do 2005 roku ustalono, że erupcja Tambory była ważnym incydentem, mającym wpływ na ochłodzenie globalnego klimatu. Dwutlenek siarki wyrzucony do atmosfery spowodował odbijanie światła od Ziemi, co w konsekwencji doprowadziło do „roku bez lata”, który miał rzutował na zbiory płodów rolnych w Ameryce Północnej i Europie. Głównymi skutkami erupcji pyłów była niska temperatura i osłabiona podaż światła słonecznego, niezbędnego w wegetacji roślin.

Oceany odgrywają ważną rolę w stabilizacji klimatu, jednak gdyby ze względu na zmieniającą się temperaturę doszło do podobnej erupcji jak tej na Tamborze, oceany stałyby się mniej zdolne do stabilizacji klimatu.

Bette Otto-Bliesner, autor badania, napisał:

Reakcja systemu klimatycznego na erupcję Tambory w 1815 roku wskazuje na prawdopodobieństwo wystąpienia niespodzianek w przyszłości, z tym zastrzeżeniem, że nasz system klimatyczny może reagować w trudny do przewidzenia sposób”.

Foto: Flickr