Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Europa bezbronna. Czego dowiedzieliśmy się po unijnym raporcie w sprawie zmian klimatu?

Europa bezbronna. Czego dowiedzieliśmy się po unijnym raporcie w sprawie zmian klimatu?

Częstsze podtopienia, gwałtowne pożary na południu kontynentu, ekstremalne temperatury i załamanie rynku żywności. Bez zmian na najwyższych szczeblach europejskiej polityki czeka nas trudny i nomen omen gorący czas. 

Reklama

Europa – najszybciej ocieplający się kontynent

11 marca Europejska Agencja do Spraw Środowiska (EEA) wydała raport zatytułowany: “Europa nie jest przygotowana na rosnące zagrożenie związane ze zmianami klimatycznymi”.

– Europa to najszybciej ocieplający się kontynent na świecie, a zmiany klimatyczne zagrażają jej bezpieczeństwu energetycznemu, żywnościowemu oraz ekosystemom, zasobom wodnym,  i zdrowiu i finansom mieszkańców – czytamy w raporcie.

Wiele z niepokojących zjawisk osiągnęło już poziom krytyczny. Wraz ze wzrostem temperatury o każdą dodatkową dziesiętną stopnia musimy spodziewać się powodzi w regionach nadmorskich, wielosezonowych susz oraz ekstremalnych temperatur w obszarach zurbanizowanych do końca stulecia. Bez zdecydowanej reakcji Brukseli i rządów państw UE, będziemy musieli przygotować się na wysokie koszty biologiczne, społeczne i finansowe. 

– Nasza nowa analiza pokazuje, że Europa stoi w obliczu pilnych zagrożeń klimatycznych, które rosną szybciej niż nasza gotowość społeczna. Aby zapewnić odporność naszych społeczeństw, europejscy i krajowi decydenci polityczni muszą działać już teraz, dążąc do zmniejszenia zagrożeń klimatycznych zarówno przez szybką redukcję emisji, jak i przez zdecydowane polityki i działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu – stwierdziła dyrektor wykonawcza EEA Leena Ylä-Mononen.

Wybory na przełamanie 

Efekty zmian podjętych dziś dostrzeżemy dopiero za dekady. Jednak bez presji opinii publicznej, wyborców i ekspertów politycy nie będą skłonni podejmować trudnych decyzji. 

Raport EEA może posłużyć jako pomoc dla decydentów przy wyznaczaniu kierunku zmian. Badacze podzielili obszary ryzyka na 36 kategorii, wyodrębniając z nich 8, które wymagają najpilniejszej interwencji. 

– Każde z zagrożeń samo w sobie może przyczynić się do degradacji środowiska, kryzysów gospodarczych i tąpnięć na arenie politycznej. Z kolei ich nagromadzenie może jedynie zwielokrotnić moc rażeniaczytamy w raporcie.

Rolnictwo wymaga przebudowy 

Jedynie Unia Europejska posiada instrumenty do przeprowadzania reformy rolnictwa w skali całego kontynentu. Produkcja żywności już dziś napotyka na wiele przeszkód: nadmiar nawozów, przedłużające się susze, braki wody. 

Autorzy raportu dodają, że kontynent „stoi w obliczu rosnącego ryzyka megadeszczów, które obejmują duże regiony i będą utrzymywać się przez kilka lat, zaburzając infrastrukturę i przeżycie ekosystemów”.  Nadmierne deszcze nawiedzą przede wszystkim Kraje Północy.

Południe Europy najbardziej zagrożone 

Według raportu najbardziej zagrożone są Kraje Południa. Powodem są często występujące tam pożary roślinności, niedobory wody, wysokie temperatury i spadki w produkcji rolnej. Autorzy zwracają również uwagę na zagrożenie zdrowia wśród pracowników wykonujących swoje zajęcia na zewnątrz oraz spadek efektywności ich pracy. Wiele południowych regionów Europy charakteryzuje się również wyższymi niż przeciętne wskaźnikami bezrobocia, ubóstwa i emigracji, co utrudnia adaptację do zmian klimatu.

W najbliższych dekadach, z powodu wysokich temperatur na południu, badacze spodziewają się również wystąpienia epidemii chorób tropikalnych przenoszonych przez komary. 

Źródło: europa.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.