Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wspomoże polską elektromobilność

Jak wynika z informacji agencji Reuters, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) może zainwestować w polskie plany proekologiczne – rozwój elektromobilności i poprawę stanu powietrza – prowadzone przez rząd.

EBOR został stworzony przez kraje Unii Europejskiej w 1991 roku z myślą o wsparciu państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie przejścia na gospodarkę rynkową. Obecnie udziałowcami banku jest sześćdziesiąt sześć krajów, Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska. Pracami banku kieruje sir Suma Chakrabarti.

„Będziemy zachwyceni, wspierając przedsięwzięcia związane z elektromobilnością, zarówno z zakresu transportu publicznego, jak i innych projektów, które mogą doprowadzić do rozwoju tego sektora” – powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor polskiego oddziału EBOR.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zieliński ujawnia, iż EBOR może na przykład pomóc w sfinansowaniu zakupu autobusów elektrycznych polskim miastom lub wesprzeć budowę farm wiatrowych offshore. Polacy planują tego rodzaju inwestycje, jednakże nie są one bardzo zaawansowane – Morska Farma Wiatrowa Polenergia Bałtyk III ma zostać uruchomiona w 2022 roku, a Bałtyk II w 2026 roku. Polenergia będzie realizować te projekty wraz z Statoil Holding Netherlands.

11 kwietnia tego roku EBOR zatwierdził strategię działania. Jednym z jej kluczowych elementów jest pomoc Polsce w zakresie ochrony środowiska. Bank już od jakiegoś czasu wspiera nas w tym zakresie – w zeszłym roku przeznaczył na to sześćset sześćdziesiąt milionów złotych, a dwa lata temu – siedemset osiemdziesiąt milionów złotych.

źródło: cire.pl