Europejski lider morskiej energetyki wiatrowej podwoi moce do 30 GW

Brytyjski sektor morskiej energetyki wiatrowej zobowiązał się do ścisłej współpracy z władzami Wielkiej Brytanii w zakresie transformacji energetycznej kraju. W ramach porozumienia Sector Deal do 2030 roku Anglia ma podwoić moce wiatrowe, osiągając cel 30 GW.

Szacuje się, że w ramach porozumienia inwestycje w branżę offshore będą opiewały na 48 miliardów funtów. Władze Wielkiej Brytanii liczą na pięciokrotny wzrost eksportu „zielonej” energii oraz na rozbudowę rynku pracy. Według wstępnych wyliczeń wskazany powyżej poziom inwestycji pomoże stworzyć do 26 tysięcy wykwalifikowanych miejsc pracy (obecnie w branży pracuje 11 tysięcy specjalistów), głównie w obszarach nadmorskich. Władze Anglii dążą również do zmniejszenia kosztów systemu elektroenergetycznego (ok. 9 %), co przełoży się na niższe ceny energii dla odbiorców.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wielka Brytania uważa, że dodatkowa moc nie tylko wygeneruje niedrogą i czystą energię dla angielskiego biznesu i konsumentów, ale będzie miała bezpośrednie przełożenie na produktywność i wydajność łańcucha dostaw. Może to też wpłynąć pozytywnie na inne sektory gospodarki Anglii oraz na zdolność eksportową tego kraju.

Julia Elizabeth King, baronessa Brown of Cambridge, brytyjska ambasador biznesu i wiceprzewodnicząca Komisji ds. Zmian Klimatu, będzie współpracować na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. „Wyzwaniem dla morskiej energetyki wiatrowej oraz władz Wielkiej Brytanii jest zapewnienie, że wykorzystamy naszą wiodącą pozycję na wysoce konkurencyjnym rynku globalnym oraz zapewnimy ogromny potencjał miejsc pracy, nowej infrastruktury, eksportu oraz wzrostu gospodarczego. Umożliwi to nam również dalsze, znaczne obniżenie kosztów, pomagając konsumentom energii”, wyjaśniła Julia Elizabeth King.

„Jesteśmy absolutnie zachwyceni, że baronessa Brown of Cambridge będzie przewodniczyć tej umowie w imieniu naszej branży. Wnosi ona bogate doświadczenie ze swoich stanowisk w biznesie, administracji i w środowiskach akademickich. Jej wiedza i umiejętności będą nieocenione, ponieważ nadal będziemy współpracować z rządem, aby zrealizować brytyjską strategię czystego wzrostu”, dodał Benj Sykes, współprzewodniczący Offshore Wind Industry Council.

Według styczniowych danych opublikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej WindEurope, Wielka Brytania wygenerowała ponad połowę energii z morskich elektrowni wiatrowych w 2017 roku. Wzrost rozwoju odnotowano na poziomie około 25%, co wiąże się m.in. z wysokością turbin, które mogą się równać z wieżowcem Shard – największym budynkiem w Unii Europejskiej.

Źródło: Renewable UK, Energy Live News