Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Europosłowie popierają inwestycje w wodór i chcą odejścia od gazu. Czy słusznie?

Europosłowie popierają inwestycje w wodór i chcą odejścia od gazu. Czy słusznie?

Zdaniem europosłów z komisji przemysłu i energii (ITRE), dla UE priorytetem powinny być inwestycje w wodór. Europa powinna odchodzić przy tym do finansowania projektów gazowych. Czy wodór wyprze gaz w Europie?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Europejskie inwestycje w wodór

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zatwierdziła we wtorek 28 września swoje stanowisko w sprawie kryteriów i metodologii wyboru projektów energetycznych. Decyzja dotyczy obiektów wspólnego zainteresowania (PCI), takich jak linie przesyłowe wysokiego napięcia, rurociągi, magazyny energii i inteligentne sieci.Wszystkie one skorzystałyby z przyspieszonych procedur administracyjnych i kwalifikowałyby się do otrzymywania funduszy UE.

Komisja poparła finansowanie rozwoju infrastruktury wodorowej, takiej jak elektrolizery. Europosłowie wyrazili także poparcie dla projektów związanych wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla Podkreślili również potrzebę wspierania udziału społeczeństwa w procesie selekcji. Ich zdaniem kwalifikujące się projekty powinny również stymulować integrację rynku i zwiększać bezpieczeństwo dostaw.

W Unii Europejskiej nie poparto jednak rozwoju infrastruktury gazowej.

Odejście od gazu ziemnego

Projekty oparte na gazie ziemnym nie będą już kwalifikowały się do finansowania unijnego. Wprowadzono jednak tymczasowe odstępstwo od tej zasady, które umożliwi kwalifikowanie do przyspieszonej procedury autoryzacji projektów gazowych z czwartej lub piątej listy PCI, ale pod ściśle określonymi warunkami. 

Jak podkreślili europosłowie, wybrane projekty powinny pomóc państwom członkowskim w odejściu od stałych paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i łupki naftowe. Zaproponowali również sfinansowanie projektów, które zmieniają przeznaczenie istniejącej infrastruktury gazu ziemnego na transport lub magazynowanie wodoru. Europejskie inwestycje w wodór mogą zatem zyskać na znaczeniu, jednak nie powinno to dziać się kosztem kosnsumentów.

Konsumenci nie powinni być karani

Eurodeputowani zwrócili uwagę, że kwalifikujące się projekty muszą być zgodne z zasadą „przede wszystkim efektywność energetyczna”, która stanowi, że oszczędności energii to najłatwiejszy sposób na zaoszczędzenie pieniędzy dla konsumentów i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Koszt projektów powinien zapewnić, aby użytkownicy końcowi nie byli nieproporcjonalnie obciążeni, zwłaszcza jeśli mogłoby to prowadzić do ubóstwa energetycznego.

Wreszcie, prawodawstwo nie powinno wpływać na prawo kraju do określania sposobu wykorzystania zasobów energetycznych i definiowania własnego miksu energetycznego.

Chcesz wiedzieć więcej o projektach wodorowych w Europie? Zobacz artykuł:

źródło: PAP, ec.europa.eu, europarl.europa.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.