Finlandia porzuci węgiel do 2029 roku

Finlandia, podobnie jak pozostałe kraje nordyckie, zdecydowała się na porzucenie energii produkowanej z wykorzystaniem węgla, który w dużej mierze przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Finlandzki rząd wyznaczył już wstępny termin wprowadzenia zakazu wykorzystywania węgla do produkcji energii elektrycznej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już od 2029 roku Finlandia będzie państwem wolnym od węgla i spowodowanych z nim zanieczyszczeń.

Początkowo ograniczenie to miało zostać wprowadzone w 2030 roku, jednakże Minister Środowiska w Finlandii, Kimmo Tiilikainen, ogłosił we wtorek 10 kwietnia decyzję o przyspieszeniu prac na porzuceniem węgla w sektorze energetycznym. Biorąc pod uwagę, jak wielkim entuzjastą energii pozyskiwanej z OZE jest Kimmo Tiilikainen, można się było tego spodziewać. Już początkiem roku minister stwierdził, że przy zwiększeniu wysiłków zakaz wykorzystywania węgla byłby możliwy już w 2025 roku.

Na ten moment w mikście energetycznym Finlandii blisko dziesięć procent energii pozyskuje się z węgla. To bardzo mało w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej, jednakże wciąż dużo, jeśli zestawimy ten wynik z pozostałymi krajami nordyckimi. Wbrew pozorom decyzja fińskiego ministra nie została przyjęta wyłącznie pozytywnie. Jednym ze sceptyków jest szef fińskiej energetyki – Jukka Leskelä, który stwierdził, że decyzja ta będzie nie tylko kosztowna dla gospodarki, ale również mało efektywna w ochronie klimatu. Finlandzki rząd niedługo po tym ogłosił także system finansowego wsparcia dla firm, które do 2025 roku porzucą energię z węgla. Na ten cel przeznaczone zostanie około dziewięćdziesiąt milionów euro.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Szacuje się, że zapotrzebowanie na energię w Finlandii będzie wzrastać w następnych latach, dlatego też konieczne są działania, które zapewnią dodatkowe źródła energii elektrycznej, szczególnie w obliczu odejścia od paliw kopalnych. Finlandzki rząd zamierza zainwestować przede wszystkim w energię jądrową, lecz niewykluczone są również nowe farmy wiatrowe i wodne.