Fotowoltaika silna w Zatoce Perskiej

Fotowoltaika jest obecnie najbardziej konkurencyjną formą wytwarzania energii w Zatoce Perskiej – wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi w zeszłym miesiącu. Kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) planują na początku 2020 roku zainstalować prawie 7 GW nowych mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje w energię odnawialną pojawiają się na całym Bliskim Wschodzie. Wzrost liczby ludności regionu i rozwój gospodarczy doprowadziły do ​​wzrostu ogólnych potrzeb energetycznych.  Jak wynika z danych Banku Światowego, popyt na energię w regionie będzie rósł w tempie 1,9% rocznie do roku 2035. Kraje zasobne w surowce chcą ograniczyć zakres, w jakim krajowe potrzeby ograniczają się do eksportu ropy i gazu, a kraje biedne pod względem zasobów potrzebują sposobów ograniczenia importu drogich paliw. Podczas gdy Bliski Wschód pozostaje w dużym stopniu uzależniony od gazu ziemnego, a w szczególności od ropy naftowej, przy czym węgiel i energia jądrowa odgrywają znacznie mniejszą rolę, energia odnawialna stanowi ważną możliwość do dywersyfikacji źródeł energii w poszczególnych państwach.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na Bliskim Wschodzie istnieje znaczny potencjał energii odnawialnej. Rozległe ilości i godziny nasłonecznienia dobrze pasują do produkcji fotowoltaiki, a także do skoncentrowanej energii słonecznej (CSP) w niektórych krajach. Inną opcją, szczególnie w Afryce Północnej, ale także w takich miejscach jak Arabia Saudyjska, Oman i Kuwejt, jest energetyka wiatrowa. Niektóre kraje Bliskiego Wschodu już wykorzystują energię hydroelektryczną, choć skutki zmian klimatycznych i konkurencji o zasoby wodne są tu czynnikami ograniczającymi. W przypadku energii słonecznej i wiatrowej korzyści środowiskowe łączą się ze znacznym zapotrzebowaniem na energię i doświadczeniami rządów w zarządzaniu rozwojem infrastruktury. Stanowi to użyteczne połączenie dla zwiększenia produkcji energii odnawialnej.

Zmiana podejścia na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej do OZE

Przez wiele lat tamtejszy region był sceptyczny w przyjmowaniu energetyki odnawialnej. Firmy i eksperci w sektorze energii odnawialnej często wyrażali frustrację, próbując przyciągnąć inwestycje lub opracowując projekty pilotażowe do produkcji na większą skalę. Jednak w ostatnich latach sytuacja się zmieniła, a niektóre części regionu są teraz na dobrej drodze do znacznego zwiększenia wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej. Kluczem do zbudowania dobrego fundamentu dla odnawialnych źródeł energii na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej było kilka istotnych zmian. Rozwój technologiczny sprawił, że energia odnawialna stała się bardziej praktyczna i przystępna cenowo. Decydenci i inwestorzy zaczęli przechodzić od sceptycyzmu do zainteresowania. Niektóre kraje zaczęły postrzegać projekty z zakresu energii odnawialnej jako użyteczne projekty public relations, które pomagają budować markę jako centrum innowacji. W regionie, który bardzo potrzebuje nowych miejsc pracy, niektórzy decydenci zaczęli postrzegać odnawialne źródła energii jako obszar, który może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia.

Kolejną istotną zmianą były spadające ceny w technologii odnawialnych źródeł energii i zmieniające się struktury cen w niektórych krajach Bliskiego Wschodu. Globalnie koszt energii słonecznej PV gwałtownie spadł w ostatnich latach. Jednocześnie, wraz ze wzrostem populacji i zapotrzebowaniem na energię, wiele krajów w regionie zostało zmuszonych do pokrycia kosztów fiskalnych subsydiowania energii z ropy i gazu i zaczęło wycofywać subsydia, dzięki którym łatwiej było odnawialnym źródłom energii konkurować pod względem ceny. Inne czynniki, takie jak “dobrze zaprojektowane aukcje” w ostatnich latach, według IRENA, pomogły obniżyć koszty energii ze źródeł odnawialnych. To, które kraje kierują regionem w zakresie odnawialnych źródeł energii, zależy od rodzaju energii odnawialnej. Na wietrze skupiają się Egipt, Maroko, Jordania, Iran, Izrael i Kuwejt i są w tej dziedzinie liderami, choć w różnym stopniu. W dziedzinie energii słonecznej liderami są Izrael, Maroko, Jemen, Jordania i ZEA.

Jednak przyszłe inwestycje mogą zmienić ten obraz. Zjednoczone Emiraty Arabskie skłoniły kraje GCC do skupienia się i inwestowania w energię odnawialną. Obecnie ZEA produkują więcej energii słonecznej niż jakikolwiek inny kraj GCC i mają ambitne cele w zakresie zwiększenia odnawialnej części swojego koszyka energetycznego. Wysoko zakrojone projekty, takie jak Masdar City w Abu Zabi i Dubajski Mohammed bin Rashid Al-Maktoum Solar Park, podkreślają rolę tego kraju w innowacjach w zakresie energii odnawialnej, a pragmatyczne programy o mniejszej skali mają na celu zwiększenie odnawialnego śladu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.