Przyszłość fotowoltaiki w ogniwach cienkowarstwowych

Rynek cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych będzie rósł do 2023 roku w średniorocznym tempie sięgającym ponad 28% – wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Market Research Future. Do tak dynamicznego rozwoju przyczyni się wzrost zapotrzebowania na energooszczędne rozwiązania.

Zdaniem twórców raportu energia słoneczna jest postrzegana jako jedna z najbardziej pożądanych form energetyki odnawialnej. Energia słoneczna jest generowana za pomocą fotowoltaiki i skoncentrowanych paneli słonecznych. Nacisk na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla spowodował, że kraje zwiększyły udział energii odnawialnej w miksie energetycznym. Energia słoneczna największe możliwości rozwojowe zyskuje dzięki ogromnemu potencjałowi geograficznemu oraz zachętom ze strony rządów państw do promowania wytwarzania czystej energii. Obecnie fotowoltaika jest postrzegana jako korzystna forma OZE, ponieważ instalacje są ciche i niezawodne w długoterminowym wytwarzaniu energii elektrycznej, a ich utrzymanie nie wiąże się z ponoszeniem ogromnych kosztów.

Ogniwa cienkowarstwowe to wyższa wydajność fotowoltaiki

Fotowoltaika staje jednak przed problemem niskiej wydajności, ponieważ systemy nie są w stanie skutecznie przekształcić promieniowania słonecznego w energię. Rodzi to zapotrzebowanie na cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne pokryte skutecznymi cienkowarstwowymi powłokami z substancji chemicznych, które są światłoczułe, co pomaga w maksymalnym przechwytywaniu promieni słonecznych i przekształcaniu światła słonecznego w energię elektryczną za pomocą inwerterów słonecznych. Fotowoltaika cienkowarstwowa jest więc energooszczędnym rozwiązaniem w stosunku do tradycyjnej fotowoltaiki.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zapotrzebowanie na fotowoltaikę cienkowarstwową rośnie dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na masową produkcję energii w związku z urbanizacją i przejściem energii konwencjonalnej w energię odnawialną, rosnącymi rynkami energii i rosnącym popytem na energooszczędne rozwiązania. Kraje, takie jak Chiny, Indie i Korea Południowa, są głównymi rynkami dla energii odnawialnej ze względu na rosnące bogactwo gospodarcze i uprzemysłowienie. Poza tym są odpowiedzialne również za największe zanieczyszczenie powietrza w wyniku pracy konwencjonalnych elektrowni paliwowych. Indie planują zwiększyć wytwarzanie energii poprzez odnawialne źródła energii do 175 GW do 2022 r., a aż100 GW kraj ten zamierza pozyskać z energii słonecznej. Rząd wspiera energetykę słoneczną poprzez różne zachęty dla dostawców sprzętu i instalatorów elektrowni słonecznych. Natomiast Chiny ewoluowały jako największy kraj produkujący energię słoneczną na świecie. Według IEA Chiny stanowią połowę globalnego zapotrzebowania na PV, a chińskie przedsiębiorstwa stanowią 60% całkowitej rocznej zdolności produkcyjnej ogniw słonecznych.

Rynek ogniw fotowoltaicznych cienkowarstwowych jest segmentowany na podstawie materiału, rodzaju, przeznaczenia końcowego i regionu. Na podstawie segmentu materiałowego rynek jest klasyfikowany jako bezpostaciowy krzem i tellurek kadmu. Amorficzne segmenty krzemu dominują na światowym rynku cienkich powłok fotowoltaicznych ze względu na globalną dostępność komercyjną. Na podstawie typu rynek jest rozdrobniony jako organiczny i nieorganiczny. Segment organiczny ma największy udział w rynku dzięki warstwom fotoaktywnym składającym się z półprzewodnikowych materiałów, dzięki którym organiczne ogniwa mają zdolność wychwytywania ogromnej ilości promieni słonecznych i przekształcania ich w energię elektryczną. Opierając się na użytkowniku końcowym, rynek cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych podzielono na segmenty mieszkaniowe, przemysłowe i komercyjne. Oczekuje się, że sektor komercyjny zdominuje rynek.

Z raportu wynika, że światowy rynek cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych będzie rósł w średniorocznym tempie 28,36% w okresie prognozy, czyli do 2023 roku.

źródło: marketsearchfuture.com