Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Francuzi otwierają u nas nowe parki wiatrowe. Gdzie stanęły inwestycje?

Francuzi otwierają u nas nowe parki wiatrowe. Gdzie stanęły inwestycje?

Francuzi otwierają u nas nowe parki wiatrowe. Gdzie stanęły inwestycje?

Qair Polska ogłasza uruchomienie dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w gminach Widuchowa i Stawiszyn, zwiększając tym samym portfel aktywów wiatrowych spółki do 262,5 MW. Nowe elektrownie mogą zasilić około 18 tysięcy gospodarstw domowych, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną mieszkańców Przemyśla.

Reklama

Zielona energia w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim

Nowe parki wiatrowe w gminach Stawiszyn (woj. wielkopolskie) i Widuchowa (woj. zachodniopomorskie) uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2023 roku. Łącznie będą generować około 40 tysięcy MWh zielonej energii i wpłyną na redukcję emisji CO2 o około 30 tysięcy ton rocznie. Na farmach zainstalowano pięć turbin Vestas V110, każda o mocy 2 MW.

– Przy okazji oddania do użytku nowych mocy w wietrze, chciałbym podkreślić, że bardzo zależy nam na rozbudowie aktywów Qair w duchu poszanowania praw, komfortu i poczucia bezpieczeństwa naszych lokalnych partnerów. Starannie wybieramy lokalizację parków wiatrowych, by dochować stosownych odległości od zabudowań przewidzianych w polskim prawie. W przyszłości nadal zamierzamy trzymać się tych, a nawet bardziej rygorystycznych zasad realizowania inwestycji w zależności od wykorzystanej technologii i jej wpływu na otoczenie. Uważamy je za minimalne i zgodne z naszymi wartościami, dlatego będziemy poszukiwać rozwiązań korzystnych dla obu stron – mówi Krzysztof Wojtysiak, CEO Qair Polska.

Czy wiatraki w Widuchowej i Stawiszynie będą bezpieczne dla ptaków?

Turbiny wiatrowe Qair na terenie gmin Widuchowa i Stawiszyn są usadowione z zachowaniem wymogów prawnych odnośnie odległości. Znajdują się na terenach pól uprawnych. Raporty środowiskowe opracowane przez niezależnych ekspertów nie wykazały przekroczeń norm akustycznych przewidzianych prawem (40 dB w nocy i 50 dB w dzień). Analiza akustyczna będzie prowadzona dodatkowo przez dwa lata w celu kontroli prewencyjnej. Roczne, przedinwestycyjne monitoringi ornitologiczne oraz chiropterologiczne nie wykazały negatywnego oddziaływania turbin na kolizyjność z ptakami. Obiekty elektrowni znajdują się poza szlakami migracyjnymi ptaków. Badania będą powtarzane trzykrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat od oddania parków do użytku.

Strategia rozwoju inwestycji Qair zawiera proporcjonalny wzrost mocy technologii wiatrowych i fotowoltaicznych, w których produkcja energii odnawialnej wzajemnie się uzupełnia. W portfelu projektów Qair Polska znajduje się obecnie 11 parków wiatrowych na terenie gmin: Udanin, Rzepin, Linowo, Września, Parzęczew, Rychwał, Olszówka, Wisznice, Wądroże Wielkie, Widuchowa i Stawiszyn. W skład wszystkich farm wiatrowych wchodzi 117 turbin o łącznej mocy 262.5 MW. Spółka posiada także rozbudowany portfel elektrowni fotowoltaicznych o mocy 126 MW. Aktualnie w procesie zaawansowanej budowy znajdują się trzy wielkoskalowe projekty farm PV o łącznej mocy 120 MW.

Źródło: informacja prasowa – Qair

Fot. Qair

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.