Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Francuzi otwierają u nas nowe parki wiatrowe. Gdzie stanęły inwestycje?

Francuzi otwierają u nas nowe parki wiatrowe. Gdzie stanęły inwestycje?

Francuzi otwierają u nas nowe parki wiatrowe. Gdzie stanęły inwestycje?

Qair Polska ogłasza uruchomienie dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w gminach Widuchowa i Stawiszyn, zwiększając tym samym portfel aktywów wiatrowych spółki do 262,5 MW. Nowe elektrownie mogą zasilić około 18 tysięcy gospodarstw domowych, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną mieszkańców Przemyśla.

BANER MOBILEB1
Reklama

Zielona energia w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim

Nowe parki wiatrowe w gminach Stawiszyn (woj. wielkopolskie) i Widuchowa (woj. zachodniopomorskie) uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2023 roku. Łącznie będą generować około 40 tysięcy MWh zielonej energii i wpłyną na redukcję emisji CO2 o około 30 tysięcy ton rocznie. Na farmach zainstalowano pięć turbin Vestas V110, każda o mocy 2 MW.

– Przy okazji oddania do użytku nowych mocy w wietrze, chciałbym podkreślić, że bardzo zależy nam na rozbudowie aktywów Qair w duchu poszanowania praw, komfortu i poczucia bezpieczeństwa naszych lokalnych partnerów. Starannie wybieramy lokalizację parków wiatrowych, by dochować stosownych odległości od zabudowań przewidzianych w polskim prawie. W przyszłości nadal zamierzamy trzymać się tych, a nawet bardziej rygorystycznych zasad realizowania inwestycji w zależności od wykorzystanej technologii i jej wpływu na otoczenie. Uważamy je za minimalne i zgodne z naszymi wartościami, dlatego będziemy poszukiwać rozwiązań korzystnych dla obu stron – mówi Krzysztof Wojtysiak, CEO Qair Polska.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Czy wiatraki w Widuchowej i Stawiszynie będą bezpieczne dla ptaków?

Turbiny wiatrowe Qair na terenie gmin Widuchowa i Stawiszyn są usadowione z zachowaniem wymogów prawnych odnośnie odległości. Znajdują się na terenach pól uprawnych. Raporty środowiskowe opracowane przez niezależnych ekspertów nie wykazały przekroczeń norm akustycznych przewidzianych prawem (40 dB w nocy i 50 dB w dzień). Analiza akustyczna będzie prowadzona dodatkowo przez dwa lata w celu kontroli prewencyjnej. Roczne, przedinwestycyjne monitoringi ornitologiczne oraz chiropterologiczne nie wykazały negatywnego oddziaływania turbin na kolizyjność z ptakami. Obiekty elektrowni znajdują się poza szlakami migracyjnymi ptaków. Badania będą powtarzane trzykrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat od oddania parków do użytku.

Strategia rozwoju inwestycji Qair zawiera proporcjonalny wzrost mocy technologii wiatrowych i fotowoltaicznych, w których produkcja energii odnawialnej wzajemnie się uzupełnia. W portfelu projektów Qair Polska znajduje się obecnie 11 parków wiatrowych na terenie gmin: Udanin, Rzepin, Linowo, Września, Parzęczew, Rychwał, Olszówka, Wisznice, Wądroże Wielkie, Widuchowa i Stawiszyn. W skład wszystkich farm wiatrowych wchodzi 117 turbin o łącznej mocy 262.5 MW. Spółka posiada także rozbudowany portfel elektrowni fotowoltaicznych o mocy 126 MW. Aktualnie w procesie zaawansowanej budowy znajdują się trzy wielkoskalowe projekty farm PV o łącznej mocy 120 MW.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Źródło: informacja prasowa – Qair

Fot. Qair

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.