Gmina Środa Śląska pozbywa się azbestu

Nie od dzisiaj wiadomo, że azbest jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż wielu Polaków musi żyć w jego otoczeniu. Na szczęście istnieje wiele programów pomocowych, dzięki którym gminy mogą podejmować próby jego usuwania, wpływając tym samym na poprawę zdrowia mieszkańców. Jedna z takich właśnie koncepcji została zrealizowana w gminie Środa Śląska.

Niebezpieczne odpady usunięto z 35. nieruchomości, w okresie od 27 kwietnia do 20 sierpnia br. Niezbędne środki na ten cel, w wysokości 25 040 zł, pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Środa Śląska z własnej kieszeni wyłożyła 4 418 zł, co w świetle całej inwestycji stanowił wkład w wysokości 15%.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Co ważne, te rodziny, które nie zdążyły zgłosić się do udziału w programie usuwania szkodliwego azbestu, będą mogły to uczynić najprawdopodobniej już w nowym roku. Gmina bowiem złożyła wniosek o dofinansowanie na kolejną edycję tego projektu.

Usuwanie azbestu jest ważne z perspektywy dbania o zdrowie.  Może on bowiem wywołać m.in. pylicę azbestową, której należy się wystrzegać. Już na początku XX wieku odkryto, że azbest stanowi poważne zagrożenie, mimo słabo rozwiniętej jak na tamte czasy medycyny. Fakt ten tylko podkreśla doniosłość problemu i wskazuje, że z usunięciem materiałów zawierających azbest nie należy zwlekać.