Grupa Azoty, Orange, KGHM Miedź i Veolia redukują emisje. Zobacz laureatów Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych!

Najciekawsze, najbardziej pomysłowe i efektywne projekty służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce zostały po raz pierwszy wyróżnione! Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych na Europejskim Kongresie Gospodarczym uhonorował 6 firm. Zobacz najlepsze pomysły służące ograniczeniu gazów cieplarnianych!

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych jest częścią projektu zatytułowanego „Zielony indeks”. Jest on dedykowany tym, którzy aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Przedstawia najciekawsze, najbardziej pomysłowe i efektywne działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

W zestawieniu inicjatyw dekarbonizacyjnych ujęte zostały wdrożenia zakończone w latach 2019-2020. Laureatów ogłoszono podczas XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych – wyróżnienia otrzymali:

Grupa Azoty – za prace modernizacyjne instalacji kwasu azotowego technicznego redukujące emisje podtlenku azotu. Zmiany polegały na modernizacji konstrukcji i montażu nowego, niskoemisyjnego katalizatora. Pierwsze z nich wprowadzono w grudniu 2018 roku, a prace modernizacyjne sfinalizowano w czerwcu 2019 roku, dzięki czemu już w drugiej połowie roku nie wyemitowano ponad 63 tys. ton ekwiwalentu CO2. W przypadku instalacji Kwasu Azotowego Technicznego spółka w 2019 roku zmniejszyła emisję GHG o 53% w porównaniu z 2018 rokiem (rok bazowy), a w 2020 roku – o 83%.

Jastrzębska Spółka Węglowa. W należącej do niej kopalni Knurów-Szczygłowice w sierpniu 2020 roku oddano do użytku trzy silniki gazowe opalane metanem, które pozwolą zwiększyć wykorzystanie metanu ujmowanego z kopalń. Część metanu zużywana jest na potrzeby spółki, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, reszta sprzedawana firmom zewnętrznym. 

Schneider Electric Polska oraz KGHM Polska Miedź. Pierwsza z tych spółek zbudowała w Zakładach Wzbogacania Rud KGHM nowoczesny system zasilania oraz system komunikacji i zarządzania procesem produkcji, który przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego z działalności zakładu. 

Grupa Orange Polska. Poprzez wymianę starszych technologicznie urządzeń na nowoczesne i energooszczędne, znacznie ogranicza ona zużycie energii elektrycznej, której wytwarzanie jest głównym źródłem emisji GHG. Grupa wdrożyła dotąd blisko 160 inicjatyw ujętych w programie Energy Optimisation. Ich efektem było zmniejszenie latach 2014–19 zużycia energii o prawie 11%, przy znacznym wzroście zakresu działalności.

Grupa Veolia w Polsce i Aquanet. Veolia stworzyła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków i produkującą energię elektryczną. Jej uruchomienie jest efektem współpracy z samorządową spółką wodno-kanalizacyjną Aquanet. Nowa instalacja częściowo zastąpiła ciepłownię zasilaną węglem. Efekt to redukcja emisji CO2 o 54% (brak emisji ponad 5 tys. ton rocznie). Realizacja tego projektu jest też przykładem skutecznej współpracy publiczno-prywatnej.

Energa OZE. Grupa wdrożyła hybrydowy magazyn energii wspierający wykorzystanie energii wiatrowej. Wybudowany w 2019 roku prototypowy, hybrydowy magazyn na terenie Farmy Wiatrowej Bystra wykorzystuje dwa rodzaje baterii zapewniające magazynowi pojemność 27 megawatogodzin i moc.

6 MW. Jest to największa tego typu instalacja w Polsce. Magazyn będzie wykorzystywany jako rezerwowe źródło mocy do równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną podczas normalnej pracy systemu, a także do lokalnego „wygładzania” wahań mocy generowanej przez farmę wiatrową Bystra, co umożliwi efektywne wykorzystywanie energii wiatrowej.

Organizatorem Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych jest Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wydawca m.in. serwisów WNP.pl oraz portalsamorzadowy.pl.

Chcesz więcej informacji z Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021? Zobacz artykuł:

źródło: mat. prasowe, eecpoland.eu