Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

O przyszłości klimatycznej i obawach o los planety opowiada Richard Stiegler

O przyszłości klimatycznej i obawach o los planety opowiada Richard Stiegler

Czy zmiana klimatu to choroba Ziemi, a jeśli tak, to co ją wywołało? To zagrożenie stworzyliśmy sami. Tę bezwzględną tezę opisuje w swojej książce psychoterapeuta i nauczyciel medytacji, Richard Stiegler. Ludzie są częścią ekologicznego systemu Ziemi i choć niektórzy odczuwają łączność z systemem na różnym poziomie, to każdy jest z nim ściśle powiązany.

Reklama

Zmartwienia dnia codziennego

„W obliczu przyszłości. Jak radzić sobie z kryzysem egzystencjalnym wobec zagrożeń klimatycznych to odpowiedź na pogłębiający się kryzys klimatu”. Wywołany nadmierną konsumpcją i niekontrolowanym wzrostem przemysłu problem znajduje uzasadnienie w naukowych tezach. Richard Stiegler poszukuje zaś związku pomiędzy złym samopoczuciem, stanem lęku, nawet depresją a globalnym ociepleniem i obawą o przyszłość Ziemi.

[…] dostrzegam, że nie tylko ja tak mocno reaguję na te zmiany, ale czyni to wielu innych ludzi. Zagrażająca Ziemi katastrofa klimatyczna wywołuje u nich wewnętrzne procesy, które ich przytłaczają i z którymi czują się sami. W przestrzeni publicznej mówi się bowiem przede wszystkim o zewnętrznych aspektach tematu. Ale nikt nie mówi o tym, co odczuwają ludzie w obliczu tego zagrożenia, co dzieje się z ich psychiką, kiedy słyszą, że będą musieli w przyszłości radykalnie zmienić swój styl życia i rezygnować z wielu rzeczy, a ich dzieci będą żyły w świecie, w którym dokonywać się będą radykalne zmianykomentował Richard Stiegler.

Wyzwanie, przed jakim stoi każdy z nas jest wynikiem działań każdego z osobna. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, musimy stawić czoła katastrofie klimatycznej, która nie wzięła się z zewnątrz, ale jest efektem wyborów, nawyków i decyzji każdej osoby.

Richard Stiegler skłania do przemyśleń nad dążeniem ludzkości do posiadania coraz większej ilości dóbr. Kierunek według psychoterapeuty i nauczyciela medytacji jest prosty: minimalizm i prostota. Ale, czy to pomoże uratować Ziemię nim będzie za późno?

Nie tylko słowa

Premiera książki Richarda Stieglera wiąże się nie tylko z opisem trudnej sytuacji klimatycznej Ziemi i ludzkich emocji. Cały proces wydawniczy pokazuje, że o klimat można zadbać na każdym etapie życia i pracy, a w tym przypadku wydawania książki.

Warto nadmienić, że wynagrodzenie osób i firm zaangażowanych w tworzenie książki, czyli autora, tłumaczki i drukarni zostanie przekazane na dobroczynne cele. Podobnie, dochód ze sprzedaży książki będzie przeznaczony na zalesianie, czyli przywracanie bezcennych ekosystemów Ziemi. Przy projekcie współpracuje Fundacja Aeris Futuro. 

Recykling i OZE

Papier, na którym wydrukowana treść pochodzi w 100% z makulatury. Książka opatrzona jest certyfikatem, który potwierdza, że surowce użyte do produkcji książki pochodzą ze zrównoważonych upraw i materiałów z recyklingu.

Drukarnia TOTEM, która podjęła się wydrukowania lektury także stawia na ekologię. Firma korzysta w 100% ze źródeł energii odnawialnej. Posiada energię z elektrowni wodnej, wiatrowej, biogazowej oraz z fotowoltaiki. Każdego dnia TOTEM stara się przyczyniać do zrównoważonego trybu życia i pracy poprzez użycie eko surowców, energooszczędne rozwiązania introligatorskie i idee GOZ.

Ślad węglowy książki

Fundacja Carbon Footprint obliczyła sumę emisji gazów cieplarnianych, które powstały (bezpośrednio lub pośrednio) podczas produkcji tej książki. Całkowita emisja wyniosła 1535,19 kg CO2. Ograniczanie każdego kilograma dwutlenku węgla ma wielkie znaczenie dla ekosystemu Ziemi.

Fundacja Carbon Footprint objęła patronat merytoryczny nad książką Richarda Stieglera. CFF powstała w 2019 roku, aby sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z globalnym ociepleniem.

Wierzymy, że ślady, które pozostawimy po sobie dzisiaj, powinny być drogowskazem dla przyszłych pokoleń, kontynuujących nasze działania. Za jeden z celów wyznaczyliśmy sobie edukację – rzetelną i opartą na potwierdzonych źródłach naukowych. […] Oprócz edukacji, wyciągamy rękę do tych, których działania mają istotny i bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska przyrodniczego i klimatu – biznes. Stworzyliśmy autorskie narzędzia do obliczania śladu węglowego – miary, która w liczbach pokazuje ludzki wpływ na postępowanie globalnego ocieplenia komentuje Fundacja.

Świat OZE objął patronat medialny nad książką. Premiera „W obliczu przyszłości. Jak radzić sobie z kryzysem egzystencjalnym wobec zagrożeń klimatycznych” odbędzie się podczas tegorocznego szczytu klimatycznego w Krakowie Carbon Footprint Summit.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.