Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

II Forum Wizja Rozwoju i przyszłość polskiej energetyki

II Forum Wizja Rozwoju i przyszłość polskiej energetyki

W dniach 24-25 czerwca 2019 w Gdyni odbyła się druga edycja Forum Wizja Rozwoju, na którym poruszono tematy związane z wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką. Tematem zamykającym tegoroczne wydarzenie były uwarunkowania badawcze, rozwojowe i inwestycyjne w polskiej energetyce.

BANER MOBILEB1
Reklama

Koszty rewolucji energetycznej

Zdaniem ekspertów energetyka krajowa potrzebuje zmian w kierunku systemu zdywersyfikowanego, rozproszonego i zdecentralizowanego, co mogłaby umożliwić m.in. energetyka jądrowa, budowa farm fotowoltaicznych i morska energetyka wiatrowa. Polska w swoim miksie energetycznym powinna uwzględnić europejskie trendy dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi, przy jednoczesnym wyważeniu kosztów i skutków wprowadzanych zmian. Przed polskimi politykami stoi wyzwanie, w jaki sposób dostarczyć energię stałą, niezbyt drogą oraz gwarantującą minimum “niepodległości energetycznej” przy wykorzystaniu lokalnych zasobów.

Ministerstwo Energetyki ocenia, że zmiany dążące do poprawy klimatu będą musiały być wprowadzane na wielu płaszczyznach – w przemyśle, transporcie, rolnictwie, uwzględniając nawyki żywieniowe społeczeństwa oraz hodowle bydła, które odpowiadają za znaczącą emisję CO2.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Brak decyzyjności w kwestii energetyki jądrowej

Dr Piotr Kociński z Lotos Lab zwrócił uwagę na fakt, że: “w polskiej energetyce brakuje wykształconych skutecznych mechanizmów. Mamy do czynienia z brakiem podejmowania decyzji, przy jednoczesnej zbyt dużej swobodzie powołanych instytucji (…), czego przykładem jest budowa elektrowni atomowej. Firma, która to robiła, zaprzeczała wszystkim standardom z wiedeńskiego „guide booka”, który traktuje o tym, jak należy realizować tego typu inwestycje”.

Energetyka atomowa odgrywa kluczową rolę w Europie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dostaw prądu. Pozwala uzyskać połowę energii ze źródeł niskoemisyjnych UE. Do realizacji unijnych założeń dekarbonizacji gospodarki potrzebne są inwestycje w nowe elektrownie jądrowe i modernizacje już istniejących, ponieważ potrzeba około 100 GW mocy z nowych i rozbudowanych siłowni.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Forum Wizja Rozwoju

W tegorocznym programie znalazło się 100 debat, które symbolizowały stulecie odzyskania niepodległości, w których udział wzięło pięciuset ekspertów. Forum skoncentrowało się na tematyce: energetyki, bezpieczeństwa kraju i rozwoju gospodarczego, technologii przyszłości, inwestycji, transportu, finansów i prawa w gospodarce, rolnictwa, kultury i sztuki, gospodarki morskiej, odpowiedzialnego biznesu, badań i rozwoju, programów i spraw społecznych, zdrowia oraz srebrnej gospodarki. Udział w spotkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.