Indyjskie Koleje chcą zredukować emisję CO2 o 33 % do 2030 roku

W ciągu najbliższych 10-12 lat Indyjskie Koleje chcą podjąć intensywne działania na rzecz walki z emisją dwutlenku węgla. Celem państwowego przewoźnika jest przede wszystkim redukcja emisji CO2 o 33 procent dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej oraz maksymalnemu wykorzystaniu „czystego paliwa”. Przewoźnik zapowiedział na początku czerwca br., że chce zmniejszyć swoją zależność od paliw konwencjonalnych.

Jak podają indyjskie media, przewoźnik chce w 5 procentach wykorzystywać biopaliwa, CNG oraz LNG do zastosowań trakcyjnych, natomiast zapotrzebowanie na energię w 10 procentach pokrywać z odnawialnych źródeł energii. Przedstawicieli spółki podkreślają, że najnowocześniejsze lokomotywy i systemy hamulcowe z możliwością odzyskiwania energii w sposób znaczący pomogą w ograniczaniu emisji CO2.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przedstawiciele indyjskiego ministerstwa transportu poinformowali, że indyjskie koleje są 12 razy bardziej efektywne energetycznie w transporcie towarowym i trzykrotnie więcej w przewozach pasażerskich w porównaniu do transportu drogowego. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w transporcie będzie promowane przede wszystkim, aby osiągnąć cel, jakim jest 1000 MW mocy słonecznej oraz 170 MW mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych.

Ponadto krajowy przewoźnik chce poddać „recyklingowi” wodę oraz zainstalować i promować systemy gromadzenia wody deszczowej, która może być powtórnie wykorzystana w transporcie. Ambitnym celem jest także zwiększenie zalesienia obszarów kolejowych. W ciągu najbliższych 3 lat Koleje Indyjskie chcą stworzyć trzy plantacje, na których zostanie posadzonych 50 milionów drzew. W tym roku posadzono 12 milionów drzew, przy planowanych 11,5 milionach. Koleje wprowadziły także recykling śmieci oraz instalację systemów generacji energii z odpadów. Kolejną inicjatywą jest montaż biologicznych systemów toalet w ilości 55 tysięcy instalacji do 2019 roku.

Indyjskie zmiany następują nie tylko w kolejach, ale także w innych gałęziach transportu. Indie posiadają ambitny plan rozwoju elektromobilności. Elektryczne samochody, autobusy oraz metra pomogą zaoszczędzić około 60 miliardów dolarów do 2030 roku. Według raportu NITI Aayong oraz Rocky Mountain Institute, państwo indyjskie mogłyby zaoszczędzić 64 procent energii poprzez przejście na elektromobilność. Więcej informacji: Do 2030 w Indiach będą sprzedawane tylko samochody elektryczne.