Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie przydomowej instalacji fotowoltaicznej? [WYWIAD]

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie przydomowej instalacji fotowoltaicznej? [WYWIAD]

Coraz więcej Polaków decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Poprawnie dobrane panele potrafią wygenerować spore oszczędności w domowych budżetach prosumentów. Jednak sytuacja może się odwrócić, gdy na skutek złych warunków pogodowych, czy innych niesprzyjających okoliczności przydomowa instalacja ulegnie zniszczeniu. O to jak wybrać najlepsze ubezpieczenie fotowoltaiczne zapytaliśmy Sergiusza Lenhardta prezesa firmy ubezpieczeniowej Generali.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Z jakimi zagrożeniami musimy się liczyć, decydując się na instalację fotowoltaiczną? Jaką awarię klienci zgłaszają najczęściej?

Największym zagrożeniem dla instalacji fotowoltaicznych są gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Przepięcia spowodowane burzami, silny wiatr, grad – to przykłady zdarzeń, które powodują straty po stronie właścicieli instalacji. Warto też pamiętać o kradzieżach modułów i o aktach wandalizmu. Nierzadko pojawiają się również szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, głównie w okablowaniu instalacji.

Czy przy wyborze ubezpieczenia powinniśmy brać pod uwagę miejsce zamieszkania? Jeśli tak, jaka oferta będzie najlepsza dla każdego z wymienionych klientów?

W przypadku domów jednorodzinnych, szkody w instalacjach fotowoltaicznych na wsi, jak i na terenach miejskich, są do siebie podobne. Dużo większe znaczenie niż lokalizacja ma na pewno stan obiektu, na którym znajduje się instalacja. Spore różnice zachodzą pomiędzy instalacjami przydomowymi, a farmami fotowoltaicznymi, bardzo często umiejscowionymi na terenach słabo zurbanizowanych. Dla instalacji zamontowanych na gruncie, miejsce jest istotne z punktu widzenia ryzyka powodziowego lub podtopień. Na szczęście jednak coraz mniej obiektów buduje się na takich terenach.

Czym różnią się ubezpieczenia dla przedsiębiorców od ubezpieczeń dla klientów indywidualnych?

Podstawowa różnica tkwi w potrzebach ubezpieczeniowych klienta. W przypadku farm fotowoltaicznych dużo większy nacisk kładziony jest na ryzyko strat w produkcji energii. Podmioty takie są zwyczajnie przedsiębiorstwami i nade wszystko chcą prowadzić swoją działalność w postaci produkcji energii elektrycznej. W ich przypadku strata taka może być wyższa niż szkoda na mieniu w postaci uszkodzonych modułów czy inwerterów. Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, rzadziej zwraca się uwagę na stratę na produkcji energii, gdyż jest ona trudniej uchwytna. W tej sytuacji mówimy raczej o ryzyku zwiększonego rachunku za prąd, który zwykle nie przeraża kwotowo i przychodzi z dużo większym opóźnieniem do odbiorcy finalnego. Bez wątpienia jednak dane ryzyko dotyczy zarówno jednego, jak i drugiego podmiotu, a na przeszkodzie do ubezpieczenia stoi tutaj głównie świadomość ubezpieczeniowa. 

Od jakich zjawisk możemy ubezpieczyć naszą instalację? Czy są takie usterki, których nie obejmuje oferowane przez Państwa ubezpieczenie?

Wymieniać można długo, ponieważ ubezpieczenie skonstruowane jest na zasadzie all risks. Oznacza to, że objęte ochroną są szkody powstałe w wyniku zdarzeń, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach. Można jednak powiedzieć, że do najważniejszych ryzyk ubezpieczeniowych należą: pożar, grad, silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, przepięcia, kradzież, wandalizm oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta. W zakresie mamy także koszty drobnych prac remontowych w obiekcie, do którego przymocowana jest instalacja, która uległa uszkodzeniu. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje ochroną szkód estetycznych oraz tych, za które standardowo odpowiedzialny jest podmiot trzeci, taki jak dostawca, instalator, producent itd. Pełen katalog wyłączeń określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które doręczane są klientowi zawsze przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Jak często klienci korzystają z wykupionych ubezpieczeń? Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie swojej instalacji? Z jakimi kosztami musimy się liczyć, jeśli awaria instalacji pojawi się na nieubezpieczonej instalacji?

Doświadczenie pokazuje, że problemem u posiadaczy tego typu instalacji nie jest brak chęci do zawarcia umowy ubezpieczenia, ale brak świadomości, że można to zrobić. Chętnych jest więc wielu, pod warunkiem, że przekazane im zostały podstawowe informacje. Szkody na instalacjach są naprawdę różne. Może być to skutek wyładowania atmosferycznego, które wpłynie tylko na instalację elektryczną, ale może to być silny wiatr lub gradobicie, które uszkodzi panele, a to już ok. 2/3 wartości instalacji. Koszt inwestycji w odnawialne źródła energii jest wysoki, dlatego warto mieć zabezpieczenie finansowe w postaci polisy, żeby utrzymanie sprawnej infrastruktury nie było już takie kosztowne. 

Po jakim czasie od pojawienia się awarii należy zgłosić się do ubezpieczyciela? Czy należy w jakiś sposób udokumentować usterkę w momencie jej wykrycia?

W ubezpieczeniu od utraty i uszkodzeń ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, powiadomić Generali o zdarzeniu objętym ochroną. Udokumentowanie szkody zależy od jej rodzaju. Bardzo prawdopodobne, że w przypadku mniejszych uszkodzeń wystarczy dokumentacja zdjęciowa. Większe będą wymagały bezpośrednich oględzin likwidatora. Na pewno trzeba przygotować kilka ostatnich rachunków za prąd, a także dowód zakupu samej instalacji. O wszystkim klient zostanie szczegółowo poinformowany przez pracowników zakładu ubezpieczeń.

Jakie straty klientów pokrywa Państwa ubezpieczenie? Czy możemy również liczyć na pokrycie strat niewyprodukowanej energii podczas naprawy instalacji?

Tak, posiadamy w ofercie takie rozszerzenie i możemy objąć ochroną również energię elektryczną, która – w konsekwencji uszkodzenia – nie została przez instalację wyprodukowana. Bardzo często klienci zapominają o tym rozszerzeniu, pomimo tego, że instalację montują przecież po to, aby produkowała energię i obniżała rachunki za prąd. W wyniku zdarzenia losowego, które zatrzyma pracę instalacji, rachunki siłą rzeczy „wrócą do normy” i to również jest wydatek, który klient będzie musiał ponieść. Warto więc pomyśleć o tym aspekcie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie obejmuje usterki powstałe podczas niepoprawnego mycia instalacji?

Nie, tego rodzaju szkody nie są objęte ochroną. Prawda jest też taka, że w naszej strefie klimatycznej konieczność mycia paneli jest często przewartościowana. Ilość opadów na terenie naszego kraju, a także kąt nachylenia paneli sprawiają, że ich mycie nie jest potrzebne. Wspominają o tym sami instalatorzy. O ile instalacja nie jest położona w skrajnie niekorzystnym dla niej otoczeniu, to prace mające na celu systematyczne czyszczenie paneli można zaliczyć do nadmiarowych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.