Jakucja będzie inwestować w OZE

Podczas „Krasnojarskiego Forum Ekonomicznego” odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie pomiędzy władzami Jakucji a spółką sektora OZE „GK Hevel”, częścią grupy Hevel Solar. Spotkanie dotyczyło rozwoju OZE na terytorium tej autonomicznej republiki.

„Republika Sacha”, jak oficjalnie nazywa się Jakucję, to położona na wschodzie Syberii i największa pod względem terytorium jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej. Ze względu na swój specyficzny status prawny jako republika autonomiczna, ma ona znacznie większą swobodę w zakresie zawierania umów, w tym tych związanych z sektorem energetycznym.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pod koniec marca 2019 roku, w ramach Krasnojarskiego Forum Ekonomicznego, miało miejsce spotkanie pomiędzy władzami Republiki Sacha w osobie pierwszego wiceministra energetyki Jakucji, Wiaczesława Emeljanowa, a przedstawicielami spółki GK Hevel, m.in. Olegiem Szutkinem, szefem departamentu inwestycji strategicznych. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach szerszego panelu pod nazwą „Sektor OZE po 2024 roku – czas być konkurencyjnym”.

W panelu brali również udział przedstawiciele Ministerstwa Energetyki Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Przemysłu i Handlu, przedstawiciele niezależnego think-tanku branży energetycznej „Soviet Rynka” oraz założonej przez prywatne spółki sektora alternatywnej energetyki organizacji pozarządowej „NGO Stowarzyszenie Rozwoju OZE”. Głównym tematem była współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i państwowym w celu zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Rosji.

Jakucja, jako największa republika w Federacji posiadająca ogromny potencjał pod względem „zielonej energii”, cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jednym z najważniejszych graczy zainteresowanych wykorzystaniem tego potencjału jest spółka Hevel Solar, z którą Sacha podpisał w zeszłym roku ramową umowę o współpracy.

Efektem tegorocznego spotkania i rozmów jest deklaracja przygotowania przez Hevel Solar „mapy inwestycji” dla jakuckiej fotowoltaiki. Będzie ona stanowić podstawowy dokument określający kierunek rozwoju sektora, zawierać planowane lokalizacje i zakładaną wielkość inwestycji, a także możliwe terminy ich fizycznej realizacji. Szczególną uwagą władz republiki cieszyła się generacja rozproszona oraz obiekty lokalizowane na terytorium rejonów północnych i rejonu arktycznego.

Na chwilę obecną na terytorium Jakucji w użytku jest 20 niewielkich elektrowni słonecznych oraz jedna farma wiatrowa. Zastępowały one generatory pracujące w oparciu o paliwa tradycyjne, głównie ropę, co wiązało się z dużymi kosztami – samego surowca oraz transportu. Inwestycje te przyniosły zaskakująco dobre rezultaty, wobec czego władze podjęły decyzję o szerszym wykorzystaniu OZE i zwiększeniu jego udziału w regionalnym miksie energetycznym.