Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jest decyzja środowiskowa w sprawie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obiekt będzie działać 60 lat

Jest decyzja środowiskowa w sprawie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obiekt będzie działać 60 lat

W piątek 22 września minister środowiska i klimatu Anna Moskwa poinformowała o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. To przełomowy moment w całym procesie przygotowania do budowy, a decyzja świadczy o tym, że elektrownia na stanowi zagrożenia dla środowiska.

Reklama

Bloki jądrowe nad polskim morzem coraz bliżej. Jest decyzja środowiskowa

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Dokument ten wskazuje, jak inwestor ma wykonać dane przedsięwzięcie, aby zminimalizować szkodę dla środowiska. Całość ma ponad 550 stron, a przygotowanie tej rozbudowanej analizy rozpoczęło się jeszcze w 2015 roku. Jeżeli budowa i eksploatacja elektrowni będzie przeprowadzana zgodnie z wytycznymi GDOŚ, to nie będzie się to wiązało z wystąpieniem negatywnego wpływu na środowisko.

Obszary Natura 2000 również nie zostaną znacząco uszkodzone przez inwestycję, elektrownia nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na integralność obszaru Natura 2000. Eksploatacja elektrowni nie spowoduje wykraczających ponad normę emisji gazów i pyłów do środowiska czy emisji substancji radioaktywnych.

Cały proces był bardzo rozbudowany. 550 stron decyzji to efekt analizy liczącego ponad 19 tys. stron raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe w maju 2022 roku, a także złożonego przez PEJ raportu Espoo, który liczy ponad 1 tys. stron. GDOŚ konsultował również decyzję z innymi państwami europejskimi. Swoje zdanie wyraziły Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry.

Gdzie i kiedy powstanie polska elektrownia jądrowa?

Trzy bloki jądrowe mają znaleźć się między miejscowościami Lubiatowo i Kopalino w gminie Choczewo na działce należącej w całości do Skarbu Państwa. Lokalizacja znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Łebą i Władysławowem, około 1-2 km od brzegu Bałtyku. Dostawcą technologii ma być amerykańska firma Westinghouse Electric Company. Zgodnie z aktualnym harmonogramem budowa rozpocznie się w 2026 roku, a uruchomienie pierwszego bloku nastąpi w 2033.

W jednym z załączników do decyzji środowiskowej czytamy, że realizacja całej inwestycji ma być podzielona na dwie fazy. Na pierwszą z nich składają się prace przygotowawcze (3 lata), budowa (8 lat łącznie dla trzech bloków) i rozruch (1 rok dla każdego z trzech bloków). Druga faza to już eksploatacja elektrowni. Ta ma trwać co najmniej 60 lat. W opracowanym w 2015 roku wniosku o wydanie decyzji PEJ nie uwzględniło fazy likwidacji elektrowni.

– Czytaj także: Polska elektrownia jądrowa to konieczność, aby zapewnić niezawodny system energetyczny [WYWIAD]

Źródło: money.pl, energetyka24.com

Fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.