Kampus Uniwersytetu na Hawajach będzie niezależny energetycznie od 2019 roku

Hawaje to jeden z tych regionów USA, gdzie energia odnawialna rozwija się najszybciej. Duża w tym zasługa władz stanowych, które od kilku lat sukcesywnie podążają w kierunku OZE. Intensywny rozwój nie mógłby być możliwy również bez wsparcia lokalnej społeczności. Efektem takiego energetycznego ukierunkowania jest ciągle rosnąca ilość zielonych inwestycji w tym regionie.

W ostatni poniedziałek Uniwersytet Hawai’i Maui wydał oświadczenie, w którym poinformował o swoich planach energetycznych. Jak się okazało, głównym celem jest osiagnięcie energetycznej niezależności uczelnianego kampusu już od 2019 roku, dzięki wykorzystaniu zielonych źródeł energii, a także magazynów, które nawet w przypadku gorszych warunków atmosferycznych będą w stanie zapewnić wymaganą ilość energii, odpowiadającą zapotrzebowaniu uczelni.

Uczelnia chce zostać pierwszą, która w pełni będzie wykorzystywać potencjał czystej energii, porzucając jednocześnie konwencjonalne źródła jej generowania. Już wiadomo, że w ślad za nią chce podążyć kilka innych ośrodków w regionie, choć w nieco mniejszym stopniu. Leeward Community College, Honolulu Community College, Kapi’olani Community College i Windward Community College chcą zredukować wykorzystanie energii elektrycznej generowanej przy wykorzystaniu paliw kopalnych kolejno o 98%, 97%, 74% oraz 70%. Nie wyznaczają one jednak żadnej konkretnej daty na realizację tych celów.