Kazachstan szuka finansowania dla inwestycji w OZE

28 listopada Nur-Sułtanie miało miejsce podpisanie memorandum potwierdzającego porozumienie pomiędzy ministerstwem energetyki Republiki Kazachstanu a Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

Azjatycjki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych jest instytucją finansową której powołanie zaproponowały władze Chińskiej Republiki Ludowej. Celem istnienia AIIB jest wsparcie dla budowy i modernizacji kluczowej infrastruktury w krajach Azji. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Informację o zakończonym spotkaniu pomiędzy stronami przekazały służby prasowe resortu. Memorandum dotyczy strategicznej współpracy przy wprowadzaniu w życie rządowych programów wsparcia rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Sam dokument mówi przede wszystkim o pomocy finansowej i konsultingowej oraz pośrednictwa w uzyskiwaniu innych źródeł finansowania inwestycji w zieloną energię jakiej AIIB ma udzielać stronie rządowej. 

Sformalizowanie niniejszej współpracy stanowi kolejny krok Kazachstanu do wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z Porozumień Paryskich które Republika przyjęła i ratyfikowała w 2016 roku. W treści dokumentu jako cel współpracy wskazano zwiększanie udziału energii uzyskanej ze źródeł niskoemisyjnych w miksie energetycznym i ograniczanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. 

Nie oznacza to jednak, że AIIB wcześniej był nieobecny na rynku kazachskim. Już w chwili obecnej instytucja ta współuczestniczy w realizacji szeregu projektów związanych z OZE na terenie Kazachstanu. Pierwszym i póki co największym z nich jest budowa tzw. “Żangatajskiej Elektrowni Wiatrowej” o mocy 100 MW położonej w obwodzie żambylskim na południu kraju.