1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Małe instalacje OZE w 2023 roku w Polsce. Ile wyprodukowały energii i ile z niej sprzedano? [RAPORT]

Małe instalacje OZE w 2023 roku w Polsce. Ile wyprodukowały energii i ile z niej sprzedano? [RAPORT]

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jak co roku opublikował raport podsumowujący wytwarzanie energii elektrycznej w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii. Tegoroczne dane wskazują na duży wzrost znaczenia OZE. Z których instalacji wytworzono najwięcej prądu? Ile z niego udało się sprzedać?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Małe instalacje OZE

Branża OZE rozwija się prężnie, czego efekty możemy zaobserwować na wielu płaszczyznach. Tym razem przyjrzymy się małym instalacjom odnawialnych źródeł energii, których funkcjonowanie podsumowuje najnowszy raport prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za rok 2023. 

Pod tytułowym pojęciem, zgodnie z przepisami, kryją się instalacje o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do maksymalnie 1 MW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

Wzrost liczby instalacji i wytwórców

Według danych z rejestru RMIOZE (stan na 31 grudnia 2023 roku), w Polsce zostało zarejestrowanych 5 620 tego typu instalacji. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost aż o 1 361 jednostek – czyli o blisko 32%.

Równocześnie zwiększyła się także liczba wytwórców energii – z 2448 w 2022 roku do 3025 rok później. Przy czym warto odnotować, że zgodnie z ustawą, jeden podmiot ma prawo posiadać i zarejestrować kilka takich instalacji. 

Raporty podsumowujące wytwarzanie energii w małych instalacjach OZE są przygotowywane rokrocznie od 2016. Dzięki temu możemy zaobserwować tendencję rozwoju tego obszaru branży OZE w Polsce. Wiemy także, że w ciągu ośmiu ostatnich lat liczba wytwórców wzrosła ponad siedmiokrotnie (z 428 w 2016 do 3 025 w 2023), a ilość wyprodukowanej przez nich energii urosła o blisko 23 razy.

soze Infografika kwadrat 1

Które źródła energii przodują w rankingu?

W ubiegłym roku małe instalacje OZE pozwoliły na wyprodukowanie ponad 4 TWh energii elektrycznej, czyli o prawie 13% więcej niż 2 lata temu – wówczas było jej 3,6 TWh. 

W zestawieniu odnawialnych źródeł energii, z których chętnie korzystają Polacy, niezmiennie przodują instalacje fotowoltaiczne (PV) bazujące na energii słonecznej.

Małe instalacje fotowoltaiczne odpowiadają aż za 72,5% całkowitej ilości wyprodukowanej w 2023 roku energii – na 4 TWh, to one wygenerowały ponad 2,9 TWh. To także dwukrotnie więcej niż energia wytworzona łącznie przez pozostałe jednostki, a nawet więcej niż energia wytworzona przez PV w roku 2022 (2,5 TWh). 

Na drugim miejscu uplasowały się małe elektrownie wiatrowe – z wynikiem ok. 0,5 TWh wytworzonej energii elektrycznej, czyli ponad 12% całości. 

Kolejne źródła, czyli te wykorzystujące hydroenergię, biomasę oraz biogaz, nie osiągnęły tak spektakularnych wyników. Te trzy rodzaje łącznie odpowiadały za wyprodukowanie około 15% z 4 TWh. 

Kto sprzedał najwięcej prądu?

Przechodząc do pieniędzy – w 2023 roku ponad 80% wyprodukowanej ogółem energii elektrycznej zostało sprzedane sprzedawcom zobowiązanym – to aż 3,2 TWh. 

Pozostałe ok. 19% prądu zużyli sami wytwórcy, bądź sprzedali ją innym sprzedawcom.

W tym zestawieniu ponownie największe sukcesy odnieśli właściciele małych instalacji fotowoltaicznych, którzy sprzedali największą ilość energii – ponad 82% z niej przekazali sprzedawcom zobowiązanym. Na drugim miejscu znaleźli się wytwórcy energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych. Z kolei najmniej energii wytworzonej i sprzedanej pochodzi z elektrowni biomasowych.

Źródło: ure.gov.pl

Fot.: canva.com/gettysignature, manfredxy, gettyimages

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.