Kazimierza Wielka ze wsparciem na OZE

Niemal osiem milionów złotych – tyle otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego powiat kazimierski (województwo świętokrzyskie) na wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Wsparcie obejmie inwestycje w fotowoltaikę i energię geotermalną.

„Jeśli chodzi o energię elektryczną, to z tych środków zbudowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. W zakresie energii cieplnej będzie przeprowadzona modernizacja odwiertu, w którym popłynie gorąca woda dla placówek oświatowych i opiekuńczych, a w przyszłości również dla powstającego sanatorium w Kazimierzy Wielkiej” poinformował członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podczas środowego briefingu prasowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt zakłada wykonanie rurociągów i odwiertów, a także modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Prace będą prowadzone w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Kazimierzy Wielkiej, Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskim Ośrodku Sportowym.

Całkowita łączna wartość inwestycji to ponad 12,5 miliona złotych. Projekt złożony przez powiat kazimierski był jedynym, jaki wpłynął na konkurs Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ.

źródła: em.kielce.pl, swietokrzyskie.pro