1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

KGHM. Miedź kluczowym elementem polityki klimatycznej

KGHM. Miedź kluczowym elementem polityki klimatycznej

Dziś jeden z najbardziej strategicznych surowców na świecie ma kolor nie tyle miedziany, co coraz bardziej zielony. Dlaczego? Miedź to metal kluczowy dla prowadzenia procesów związanych z Green Deal. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zobowiązanie w polityce klimatycznej

22 miliony ton – właśnie tyle miedzi potrzeba, by rozwijać technologie, które pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 75 proc. Metal ten ma szerokie zastosowanie w działaniach kluczowych dla tworzenia niskoemisyjnej gospodarki. Turbiny w elektrowniach wiatrowych, elektrownie fotowoltaiczne, silniki w samochodach elektrycznych i hybrydowych – to tylko najważniejsze przykłady.

Zasadniczym wkładem Polskiej Miedzi w walkę ze zmianami klimatu są nasze wyroby, bez których niemożliwe byłoby upowszechnienie zielonych technologii w energetyce i transporcie. Nie ustajemy również w wysiłkach na rzecz minimalizacji śladu środowiskowego samej spółki – podkreśla Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Te wysiłki realizują się w konkretnych przedsięwzięciach. Już teraz ekologia stanowi jeden z czterech filarów strategii rozwojowej spółki (obok efektywności, elastyczności i e-przemysłu). 

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i uważnie wsłuchującą się w potrzeby naszego otoczenia. Przygotowywana polityka klimatyczna nie tylko wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy, ale przede wszystkim pomoże w zaangażowaniu i wysiłkach podejmowanych dla dbania o stan naszej planety. Nasza strategia tylko to potwierdza – tłumaczy Chludziński.

Zalesianie Dolnego Śląska

KGHM aktywnie wspomaga zalesianie terenów, na których funkcjonuje. Sama Huta Miedzi Głogów w 2020 roku posadziła blisko 107 tys. sadzonek drzew i krzewów na powierzchni około 15 hektarów. W ubiegłym roku dzięki KGHM zalesiono ponad 30 ha terenu, a jak wskazują badania , jeden hektar lasu sosnowego pochłania do 30 ton dwutlenku węgla rocznie.

Energia ze źródeł własnych oraz OZE

Kolejny aspekt to energetyka. Firma do 2030 roku chce pozyskiwać połowę potrzebnej energii ze źródeł własnych, w tym z OZE. W minionym roku 22,42 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pokryto właśnie ze źródeł własnych. W ramach własnej transformacji koncern prowadzi także projekty budowy swoich instalacji fotowoltaicznych, których działanie pozwoli w skali roku uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów i siarki oraz pyłów. 

W zgodzie z GOZ

KGHM wdraża także rozwiązania związane z gospodarką obiegu zamkniętego. Jednym z nich jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych. Żużel stanowi odpad procesu produkcyjnego w hutach i przerabiany jest na pełnowartościowy produkt, stosowany w budownictwie drogowym, jako wysokojakościowe kruszywa. 
Kierunek GOZ widać także w zakresie gospodarowania złomami. Obecnie ponad 20 proc. miedzi elektrolitycznej wytwarzanej na Dolnym Śląsku pochodzi ze wsadów obcych. Zgodnie ze strategią koncernu ma to być docelowo aż jedna trzecia produkcji. 

Elektromobilność i niskoemisyjne maszyny górnicze

Flota transportowa firmy konsekwentnie jest wymieniana na bezemisyjne pojazdy elektryczne. Spółka rozwija też sieć ogólnodostępnych stacji ładowania w Zagłębiu Miedziowym. Dodatkowo, KGHM stawia na działania zmierzające do redukcji emisji z silników maszyn górniczych. Te działania mają na celu ochronę środowiska i klimatu oraz zdrowie i komfort pracowników. Obecnie około 10% użytkowanych w firmie maszyn, to maszyny niskoemisyjne, a wszystkie nowe pojazdy mają silniki o najwyższych standardach czystości spalin.

Na zielonym szlaku

Wszystkie powyższe przykłady pokazują, jakie znaczenie dla KGHM ma realizacja założeń strategicznych związanych z ekologią. Łączy się to z przekonaniem wypływającym z idei Zrównoważonego Rozwoju mówiącym, że odpowiedzialny biznes, musi brać pod uwagę nie tylko efektywność działań, ale także ich wpływ na otoczenie. Dlatego też zielony szlak, na który wkroczyła spółka, nie jest jedynie tymczasowym przystankiem. Jest rozmyślnie obraną drogą, którą firma będzie sukcesywnie podążać.

Źródło: KGHM

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.