Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kim są sprzedawcy energii elektrycznej z urzędu?

Kim są sprzedawcy energii elektrycznej z urzędu?

Pomimo istniejącej już od lat możliwości zmiany sprzedawcy prądu na niemal każdą dowolną firmę oferującą tego typu usługi, wciąż zdecydowana większość Polaków korzysta z oferty sprzedawców z urzędu przy zawieraniu umowy na dostawy i sprzedaż energii elektrycznej. Kim wobec tego oni są, jakie 5 firm jest do nich zaliczanych w naszym kraju oraz czym różnią się ich oferty od ofert rynkowych?

BANER MOBILEB1
Reklama

Kim są dostawcy energii elektrycznej z urzędu?

Ustawa Prawo Energetyczne jasno wskazuje, że w naszym kraju funkcjonuje obecnie 5 sprzedawców energii elektrycznej z urzędu, którzy posiadają odpowiednią koncesję na obrót energią. Wybierani są oni natomiast przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wymienionych we wspomnianej ustawie kryteriów. Tego typu firmy to jednocześnie zarówno sprzedawcy, jak i dostawcy prąduPrzydzielani są oni w automatyczny sposób dla odbiorców energii elektrycznej, którzy nie zdecydowali się na zmianę sprzedawcy prądu po wprowadzeniu takiej możliwości lub przejęciu nieruchomości na przykład poprzez jej zakup. 

Jacy dostawcy prądu w Polsce określani są jako sprzedawcy z urzędu?

Na terenie naszego kraju funkcjonuje obecnie 5 dystrybutorów energii elektrycznej, a należące do nich spółki są tak zwanymi sprzedawcami z urzędu, którzy są wobec tego przypisywani do odbiorców w zależności od regionu ich zamieszkania. W związku z tym wyróżnia się takich sprzedawców energii elektrycznej z urzędu jak:

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
  • Enea SA, przypisywany do odbiorców energii elektrycznej znajdujących się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Enea Operator, czyli między innymi w województwie zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim,
  • PGE Obrót, przypisywany do odbiorców energii elektrycznej znajdujących się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja, czyli między innymi w województwie podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim z wyłączeniem Warszawy, 
  • Energa Obrót SA, przypisywany do odbiorców energii elektrycznej znajdujących się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Energa Operator, czyli między innymi w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim,
  • innogy Polska, przypisywany do odbiorców energii elektrycznej znajdujących się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Innogy Stoen Operator, czyli wyłącznie w Warszawie, 
  • Tauron Sprzedaż, przypisywany do odbiorców energii elektrycznej znajdujących się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja, czyli między innymi w województwie śląskim, dolnośląskim oraz opolskim.
6

Czym różni się sprzedawca energii elektrycznej z urzędu od innych sprzedawców?

Dostawcy energii elektrycznej z urzędu umożliwiają zawieranie z nimi umowy kompleksowej, która obejmuje zarówno sprzedaż, jak i dystrybucję prądu do punktu odbioru. Konsekwencją takiej umowy jest jeden rachunek za prąd dostarczany za dwie oddzielne usługi, realizowane przez różne podmioty. Zmiana dostawcy energii elektrycznej na innego sprzedawcę skutkuje więc rozdzieleniem usług sprzedaży i dystrybucji prądu na dwie różne firmy i otrzymywaniem dwóch oddzielnych rachunków.

W praktyce rozwiązanie to okazuje się w wielu przypadkach jednak bardzo opłacalne, gdyż najczęściej cena prądu oferowana przez sprzedawców z urzędu jest znacznie wyższa od ofert rynkowych. Dlatego też mając podpisaną umowę kompleksową na dostawy i sprzedaż energii elektrycznej warto rozważyć jej rozwiązanie i podpisanie nowej umowy z tańszym, niezależnym od OSD sprzedawcą prądu, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy ceny energii elektrycznej stale rosną. Może to bowiem przynieść wiele oszczędności na rachunkach za prąd. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Podsumowując, sprzedawca prądu z urzędu to firma, która jest bezpośrednio powiązana z dystrybutorem energii elektrycznej, którą każdy może zmienić. W praktyce wciąż jednak wiele osób w naszym kraju korzysta z jego usług, gdyż nie ma świadomości, że taka zmiana może przynieść dla nich spore oszczędności na rachunkach za prąd.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.