Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kolejna edycja Funduszy Norweskich dla środowiska

Kolejna edycja Funduszy Norweskich dla środowiska

Minister klimatu Michał Kurtyka oraz minister polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak razem z ambasadorem Norwegii Olavem Myklebustem podpisali umowę w sprawie nowego programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Został on uruchomiony w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Kolejna edycja Funduszy Norweskich dla środowiska

Dwa lata przygotowywaliśmy się do wdrażania Programu, konsultując tematy z naszymi partnerami, wsłuchując się w głosy interesariuszy tego procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i zagranicznychpowiedział minister klimatu.Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa – walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup – samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

Do głównych celów programu należy między innymi: łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja emisji CO2. Budżet programu przekracza 164 milionów euro. Minister klimatu poinformował, że zostanie on zasilony dodatkowymi 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostaną one wykorzystane na program pożyczkowy obejmujący projekty z obszaru “Energia”.

Przed nami bardzo napięty i ambitny harmonogram działań – 12 konkursów dot. przyrody, energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, klimatu, skierowanych do różnych grup beneficjentów. To ogromne wyzwanie dla instytucji wdrażających – Ministerstwa Klimatu przy wsparciu NFOŚiGWdodał szef resortu klimatu.Już dziś zapraszam na konferencję inaugurującą Program, która odbędzie się w Warszawie 3 marca. Będzie to okazja do uzyskania informacji nt. obszarów wsparcia i planowanych konkursów.


Fundusze Norweskie i EOG są programem, który działa wewnątrz krajów unijnych w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego. Środki pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Obecnie trwa III edycja Funduszu. Polska z tego tytułu otrzymała do rozdysponowania 809,3 mln euro, co czyni ją największym beneficjentem programu. 

Fot. główna: Ministerstwo Klimatu/Michał Kurtyka

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.