Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kolektory słoneczne a pompa ciepła. Różnice i sposób działania

kolektory czy pompa ciepła

Kolektory słoneczne a pompa ciepła. Różnice i sposób działania

Założenie kolektorów słonecznych lub pompy ciepła jest skutecznym sposobem na obniżenie rachunków za ogrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). To, które rozwiązanie będzie korzystniejsze, zależy w dużej mierze od rodzaju instalacji oraz oczekiwań inwestora. Warto wiedzieć czym są i jak działają tego typu urządzenia.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Jak działają kolektory słoneczne

Do instalacji solarnej oprócz baterii kolektorów wykorzystuje się podgrzewacz oraz zespół pompowo-sterowniczy. Kolektory słoneczne mają za zadanie zmianę energii pozyskanej z promieni słonecznych na ciepło. Roztwór glikolu propylenowego jest nośnikiem ciepła i krąży w instalacji dzięki pracy wykonywanej przez pompę obiegową. Bateria kolektora i wężownica ze zbiornika c.w.u. są ze sobą połączone za pomocą dwóch rur. Ciepło z kolektorów jest przenoszone przez roztwór glikolu do wężownicy, która odpowiada za podnoszenie temperatury wody w podgrzewaczu.

Kolektory słoneczne – dla kogo?

W sezonie letnim, kiedy ogrzewanie budynku nie jest potrzebne, energia słoneczna może być wykorzystana do podgrzewania wody użytkowej. Kolektory słoneczne pozwalają na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie w gospodarstwach domowych, ale szczególnie korzystne są dla przedsiębiorców z branży turystycznej posiadających baseny, pensjonaty, czy agroturystykę. Od kwietnia do września nasłonecznienie jest najlepsze, jednak także w pozostałych miesiącach można spodziewać się przynajmniej częściowego ogrzania c.w.u.

Czym jest pompa ciepła i jak działa?

Pompy ciepła nie wytwarzają energii cieplnej, ale odbierają ciepło z otoczenia. Za ich pomocą, ciepło z ośrodka o niższej temperaturze (może to być woda, ziemia lub powietrze) przenosi się do ośrodka o wyższej temperaturze, czyli do instalacji grzewczej. Pompa ciepła składa się z czterech elementów, takich jak parownik, sprężarka, skraplacz i zawór rozprężony. 

Działanie pompy ciepła to obieg zamknięty. Zaczyna się od transportu czynnika roboczego (mieszaniny cieczy i gazu) do parownika, gdzie czynnik zostaje odparowany, a energia odebrana z dolnego źródła. W kolejnym etapie czynnik jest zasysany do sprężarki, gdzie podnosi się jego ciśnienie i temperatura. Następnie czynnik w postaci gazowej trafia do skraplacza i oddaje ciepło do instalacji grzewczej. Czynnik skrapla się i już jako ciecz trafia do zaworu rozprężonego, gdzie zmniejsza swoją temperaturę i ciśnienie, aby ponownie móc trafić do parownika.

Rodzaje pomp ciepła

Wyróżniamy 3 rodzaje pomp ciepła. Powietrzna pompa ciepła może służyć nie tylko do ogrzewania wody użytkowej i budynku, ale także do schładzania domu podczas upałów. Jej montaż generuje najniższe koszty ze wszystkich pomp. Wodna pompa ciepła wykorzystuje zasoby wód gruntowych, które nawet w zimie mają stabilne temperatury. Gruntowa pompa ciepła pozyskuje energię z warstw powierzchniowych Ziemi, które utrzymują stabilną temperaturę. Do pozyskiwania energii wykorzystuje się wymienniki poziome (montowane na głębokości od 80 do 120 cm) i pionowe (na głębokości do 100 m).

Lepiej wybrać kolektory słoneczne czy pompę ciepła?

Wybierając pomiędzy kolektorami słonecznymi a pompami ciepła inwestor powinien zwrócić uwagę nie tylko na możliwości finansowe, ale przede wszystkim na swoje rzeczywiste potrzeby. Oczekując rozwiązania sezonowego, rozważać można instalację kolektorów słonecznych. Z kolei zakup pompy ciepła pozwoli na korzystanie z niej, nawet kiedy temperatura na zewnątrz sięga -20oC. Argumentem przemawiającym za instalacjami bazującymi na odnawialnych źródłach energii jest też czynnik ekologiczny, czyli znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.